Фактори ризику, які спричиняють тяжкий перебіг і прогресування позалікарняної пневмонії

  • О. С. Більченко Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, Wbilchenko38@gmail.com
  • Т. С. Оспанова Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, t.ospanova1@gmail.com
  • Т. Ю. Хіміч Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, tatkhimich1666@gmail.com
  • О. В. Веремеєнко Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, oksveremeenko@gmail.com
  • К. О. Красовська Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, ekrasovskaya8@gmail.com
  • Є. О. Манченко Харківський національний медичний університет, пр. Науки, 4, Харків, 61022, Україна, lisa2020jinny@gmail.com
Ключові слова: позалікарняна пневмонія, етіологія, фактори ризику, супутня патологія

Анотація

Обстежено 36 хворих (19 чоловіків і 17 жінок) на позалікарняну пневмонію (ВП) у віці від 18 до 82 років зі станом середньої тяжкості у більшості з них. Більшій частині пацієнтів діагноз ВП було встановлено на догоспітальному етапі, і вони вже проходили антибактеріальну терапію. Майже всі скаржилися на кашель з мокротою, задишку при навантаженні, підвищену до 38–39ºС температуру тіла. Основна кількість пацієнтів мала шкідливі звички (куріння, зловживання алкоголем). У результаті дослідження у них було виявлено також наявність вірусу герпесу 1-го, 2-го типу, виявлені хронічна персистуюча інфекція, зміна стану імунологічного гомеостазу, наявність клітинного імунодефіциту. Захворювання мало особливо тяжкий перебіг у літніх пацієнтів із супутньою патологією, такою як цукровий діабет, серцева недостатність, хронічне обструктивне захворювання легенів, гіпертонічна хвороба, ожиріння. Таким чином, тяжкість стану залежить від віку і модифікуючих факторів. До них слід віднести шкідливі звички, пізнє звернення, несприятливий соціальний статус, супутні патології різної етіології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Новиков В.Е. Внебольничные пневмонии // Consilium medicum. – 2000. – Т.2, №10. – С. 396–400. /Nonikov V.Ye. Vnebol'nichnyye pnevmonii // Consilium medicum. – 2000. – T.2, no. 10. – S. 396–400./

Чучалин А.Е Клинические рекомендации. Пульмо¬нология. – M.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 225с. /Chuchalin A.Ye. Klinicheskiye rekomendatsii. Pul'monologiya. – M.: GEOTAR-Media, 2005. – 225s./

Brown J.S. Community-acquired pneumonia // Clin. Med. – 2012. – Vol.12 (6). – P. 538–643.

El-Solh A.A., Ramadan F., Sikka P., Davies J. Etiology of severe pneumonia in the very elderly // Am. J. Respir. Crit. Care. Med. – 2001. – Vol.163, no. 3. – P. 645–651.

Gutierrez E., Masia M., Mirete С. et al. The influence of age and gender on the population-based incidence of com¬munity-acquired pneumonia caused by different microbial pathogens // Infect. – 2006. – Vol.53 (3). – P. 166–174.

Jean S.S., Hsueh P.R. High burden of antimicrobial resistance in Asia // Int. J. Antimicrob. Agents. – 2011. – Vol.37. – P. 291–295.

Kanwar M., Brar N., Khatib R. et al. Misdiagnosis of community-acquired pneumonia and inappropriate uti¬lization of antibiotics: side effects of the 4-h antibiotic administration rule // Chest. – 2007. – Vol.131 (6). – P. 1865–1869.

Kaplan V., Angus D.C., Griffin M.E. et al. Hospitalized community-acquired pneumonia in the elderly: Age- and sex-related patterns of care and outcome in the United States // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2002. – Vol.165. – P. 766–772.

Kumarasamy K.K., Toleman M.A., Walsh T.R. et al. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study // Lancet Infect. Dis. –2010. – Vol.10. – P. 597–602.

Song J.H., Thamlikitkul V., Hsueh P.R. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia amongst adults in the Asia-Pacific region // Int. J. Antimicrob Agents. – 2011. – Vol.38. – P. 108–117.

Sopena N., Pedro-Botet L., Mateu L. et al. Community-acquired legionella pneumonia in elderly patients // J. Am. Geriatr. Soc. – 2007. – Vol.55 (1). – P. 114–119.

Torres A., Peetermans W.E., Viegi G. et al. Risk factors for community-acquired pneumonia in adults in Europe: a literature review // Thorax. – 2013. – Vol.68 (11). – P. 1057–1065.

Woodhead M. Community-acquired pneumonia in Europe: causative pathogens and resistance patterns // Eur. Respir. J. Suppl. – 2002. – Vol.36. – P. 20–27.
Як цитувати
Більченко, О., Оспанова, Т., Хіміч, Т., Веремеєнко, О., Красовська, К., & Манченко, Є. (1). Фактори ризику, які спричиняють тяжкий перебіг і прогресування позалікарняної пневмонії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 219-223. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-29
Розділ
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ