Нові перспективні об’єкти для включення у природно-заповідну мережу Харківської області

  • Г. О. Казарінова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, hanna.kazarinova@karazin.ua
Ключові слова: вища водна рослинність, рідкісні види рослин та угруповань, природно-заповідний фонд, долина р. Сіверський Донець, Харківська область

Анотація

У роботі обґрунтовується необхідність створення нових природоохоронних територій у долині р. Сіверський Донець з метою охорони та збереження рослинного покриву водойм, підвищення репрезентативності біорізноманіття регіону. Матеріалами слугують результати польових досліджень вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець, виконані автором протягом 2010–2016 рр. Наводиться коротка характеристика сучасного стану природно-заповідного фонду долини Сіверського Дінця в Харківській області. Наводяться публікації інших авторів, присвячені ботанічним дослідженням даних територій. В якості нових природоохоронних об’єктів пропонуються: ботанічний заказник загальнодержавного значення «Озеро Зимнє» та гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Гирло річки Мжа». У статті надається інформація про розташування даних об’єктів із зазначенням GPS координат, коротка характеристика гідрологічних, геологічних, кліматичних умов, ґрунтового покриву, рослинності. Визначено тип і категорію запропонованих об`єктів. Окремо відмічається наявність рідкісних видів та раритетних рослинних угруповань, які занесені до відповідних охоронних документів. Наведені основні фактори, які загрожують нормальному функціонуванню природних екосистем. Матеріали по запропонованим новим природоохоронним територіям супроводжуються картами їх розташування та картосхемами рослинного покриву із зазначенням місцезростань рідкісних видів рослин. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brezgunova E.Yu. Algae of Zymnje Lake (Kharkov region) // Abstracts of the VII International scientific and practical conference of young scientists on the problems of water ecosystems “Pontus Euxinus – 2011”, dedicated to the 140th anniversary of Institute of Biology of the Southern Seas of NASU. – Sevastopol: ECOSY-Hydrophysics, 2011. – P. 45–47. (in Russian)

Chernaya G.A. Aquatic plants of the basin of Seversky Donets river, requiring protection // Problems of Nature Conservation and Recreational Geography of the Ukrainian SSR: Abstracts of the Republican Scientific Conference. – Iss. 5: Nature protection of the Kharkov region. – Kharkov, 1979. – P. 54–56. (in Russian)

Chernaya G.A. The highest aquatic flora of the basin of Seversky Donets river (Kharkov region). Abstract of thesis for the Candidate Degree of Biological Sciences / 03.00.05 – Botany. – Kiev, 1982. – 19p. (in Russian)

Chorna G.A. Finds of rare aquatic plants in Siversky Donets river // Ukr. Botan. J. – 1978. – Vol.35, No. 5. – P. 476–478. (in Ukrainian)

Chorna G.A. The diversity of wetlands of forest-steppe of Ukraine // Proceedings of the XI meeting of the Ukr. Botan. Society. – Kharkiv, 2001. – P.424. (in Ukrainian)

Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. by G.Marushevsky, I.Zharuk. – Kyiv, Wetlands International Black Sea Programme, 2006. – 312p. (in Ukrainian)

Dubyna D.V., Chorna G.A. Species of the genus Potamogeton L. in aquatic flora of Siverskyi Donets valley // Ukr. Botan. J. – 1984. – Vol.41, No. 4. – P. 22–28. (in Ukrainian)

Dubyna D.V., Chorna G.A., Borymska E.V. Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. in Ukraine // Ukr. Botan. J. – 1985. – Vol.42, No. 1. – P. 56–61. (in Ukrainian)

Dubyna D.V., Geyny S., Groudova Z. et al. Macrophytes – indicators of changes in the natural environment. – K.: Naukova Dumka, 1993. – 434p. (in Russian)

Gorbulin O.S. New and rare species of algae from the reservoirs near the biostation // Scientific research at the Severo-Donets biological station. Materials of the conference dedicated to the 80th anniversary of foundation. – Kharkov, 1995. – P. 30–33. (in Russian)

Gorelova L.N. To the history of the organization of protection of vegetation cover near the biological station of Kharkov University // Scientific research at the biological station. Materials of the conference dedicated to the 80th anniversary of foundation. – Kharkov, 1995. – P. 14–16. (in Russian)

Kazarinova A.O. Topical tasks of protection of higher aquatic vegetation of the valley of Seversky Donets river // Proceedings of the 13th meeting of the Ukr. Botan. Society. – Lviv, 2011. – P.207. (in Russian)

Kazarinova A.O. Flora of the floodplain reservoirs of the Seversky Donets in Kharkov region: structure and protection // Belgorod State University Scientific bulletin. Natural sciences. – 2013a. – Vol.22, No. 3 (146). – P. 23–29. (in Russian)

Kazarinova H.O. Scientific basis of Siversko–Donetskiy national ecocoridor optimization. The botanical aspect // Advances in botany and ecology. International conference of young scientists. – K.: Phytosociocentre, 2013b. – P. 157–158. (in Ukrainian)

Kazarinova H.O. Wetlands of Siverskyi Donets valley: current state and problems of protection and management // Nature Reserves in Ukraine. – 2013c. – Vol.19, is.1. – P. 14–18. (in Ukrainian)

Kazarinova H.O. The habitat of Utricularia minor L. and its conservation in north east of Ukraine // Advances in botany and ecology. International conference of young scientists. – Uman: Publishing house “Sochinsky”, 2014. – P.87. (in Ukrainian)

Kharkov region. Nature and economy // Materials of the Kharkov department of the Geographical Society of Ukraine. – Vol.VIII. – Kharkov: Publishing House of KSU, 1971. – 248p. (in Russian)

Kharkov region: nature, population, economy / Eds. A.P.Golikov, A.L.Sidorenko. – Kharkov: “Business Inform”, 1997. – 288p. (in Russian)

Klimov O.V., Vovk O.G., Filatova O.V. et al. Nature Conservation Fund of Kharkiv region. Directory. – Kharkiv: Ryder, 2005. – 304p. (in Ukrainian)

Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. P. 2. National nature parks / Ed. by V.A.Onyshchenko and T.L.Andrienko. – Kyiv: Phytosociocentre, 2012. – 580p. (in Ukrainian)

Prokudin Yu.N., Matvienko A.M. A brief results of a comprehensive study of the flora and vegetation of the middle reaches of the Seversky Donets river in connection with the tasks of their protection // Kharkiv State University bulletin. – 1987. – No. 308. – P. 3–8. (in Russian)

Seversko-Donetskiy natural complex / Ed. by Yu.N.Prokudin. – Kharkov: High school, 1980. – 88p. (in Russian)
Як цитувати
Казарінова, Г. (1). Нові перспективні об’єкти для включення у природно-заповідну мережу Харківської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 161-168. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-21
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ