Методологічні підходи у вивченні різноманітності водоростей заплавних водойм

  • О. С. Горбулін Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, gorbulin@karazin.ua
  • Т. В. Догадіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, t.v.dogadina@karazin.ua
Ключові слова: заплавні водойми, місцезростання, водорості

Анотація

Розглядаються результати альгофлористичних досліджень водойм різного генезису і різного етапу генезисного ряду в заплавах малих річок Харківської та інших областей України. Наводяться приклади фонових і рідкісних видів, представників різних еколого-систематичних груп водоростей заплавних водойм. Дані можуть бути використані дослідниками – співробітниками природоохоронних установ різного рівня заповідання. Дана коротка характеристика типологічних груп водойм річкової заплави. Містяться методичні й методологічні поради з планування і проведення досліджень подібних водних об'єктів. Відзначається важливість вибору місць збору матеріалу з метою отримання репрезентативних даних про стан досліджуваних водойм, а також виявлення рідкісних видів водоростей, які потребують охорони. Перераховано місцезростання, на які слід звертати увагу під час альгофлористичних робіт, як складової частини загальних гідробіологічних досліджень. Як приклади наводяться описи двох типів середовища існування заплави, перспективних з точки зору пошуку раритетних видів водоростей, в тому числі нових для природоохоронного об'єкта, регіону, цілком можливо для науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Algae. Reference book / S.P.Vasser, N.V.Kondratyeva, N.P.Masyuk et al. – Kiev: Naukova dumka, 1989. – 608p. (in Russian)

Directory of Ukraine's Wetlands / Ed. by G.Marushevsky, I.Zharuk. – Kyiv, Wetlands International Black Sea Programme, 2006. – 312p. (in Ukrainian)

Dogadina T.V. Algae of natural reservoirs of the river basin. Sev. Donets // Kharkov University Bulletin. – No. 308. Flora and vegetation of the middle reaches of the river Sev. Donets and questions of its protection. – 1987. – P. 28–32. (in Russian)

Dogadina T.V., Gorbulin O.S. Common species of algae in different types of water bodies of the Gomolshansky Nature Park // Biological researches in protected territories and biological stations: Abstracts of conference dedicated to the 85th anniversary of the Kharkov State University biological station. – Kharkov: KhSU, 1999. – P. 49–50. (in Russian)

Dogadina T.V., Komaristaya V.P., Gorbulin O.S., Rudas A.N. General and experimental algology. – Kharkov: V.N. Karazin KhNU, 2013. – 148p. (in Russian)

EU Water Framework Directive 2006/60/EC. Basic Terms and Definitions. – Kyiv, 2006. – 240p. (in Ukrainian)

Gorbulin O.S. Complexes of dominant phytoplankton forms from different types water bodies // Algologia. – 2012. – Vol.22, No. 3. – P. 303–315. (in Russian)

Gorbulin O.S. Floodplain water bodies as refuges of algal diversity // Scientific Principles of Biodiversity Conservation: Thematic collection. – Iss.4. – Lviv: Liga-Press, 2002. – P. 15–21. (in Russian)

Gorbulin O.S. Xanthophyta // Algae of Ukraine: Ed. by P.M.Tsarenko, S.P.Wasser and E.Nevo. – Ruggell: A.R.A. Gantner Verlag K.-G., 2006. – Vol.1. – P. 383–450.

Komulainen S.F. Structural and functional organization of river periphyton as an ecotone community // Abstracts of the 8th Congress of the Hydrobiological Society of the RAS. – Kaliningrad, 2001. – Vol.1. – P. 182–183. (in Russian)

Komulainen S.F. Freshwater algae in Red Books // Proceedings of the Karelian Research Center of the RAS. – No. 1. – Petrozavodsk, 2009. – P. 57–61. (in Russian)

Nikanorov A.M. Hydrochemistry. – SPb.: Gidrometeoizdat, 2001. – 444p. (in Russian)

Sharipova M.Yu. Algae of ecotone communities. – Ufa: RIO BashGU, 2006. – 182p. (in Russian)

Sieminska J. Red list of algae in Poland // Red list of plants and fungi in Poland / Ed. Z.Mirek, K.Zarzycki, W.Wojewoda, Z.Szelag. – Krakow, 2006. – P. 37–52.

Technogenic pollution of river ecosystems / Eds. V.Raynin, G.Vinogradova. – M.: Nauchnyy mir, 2002. – 140p. (in Russian)
Як цитувати
Горбулін, О., & Догадіна, Т. (1). Методологічні підходи у вивченні різноманітності водоростей заплавних водойм. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 140-144. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-18
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ