Особливості розподілу нір лисиці та борсука в лісах національних парків Харківщини

  • Н. О. Брусенцова Національний природний парк «Слобожанський», вул. Зарічна, 15, смт Краснокутськ, Харківська область, 62002, Україна, n_brusentsova@ukr.net
Ключові слова: Vulpes vulpes, Meles meles, національний парк, нора, сосновий ліс, діброва

Анотація

Метою роботи було дослідити розташування нір лисиці та борсука у нагірних дібровах та соснових лісах національних парків Харківщини. Встановлено, що загальна щільність нір у дібровах вища за таку у сосновому лісі за рахунок більшої кількості борсучих сховищ. Як у лисиць, так і у борсуків переважають нори з 1–4 вхідними отворами. Найбільші борсучі поселення (10 вхідних отворів) розташовані у соснових лісах. За допомогою коефіцієнта Кларка-Еванса (R) визначено, що для борсучих нір характерним є груповий розподіл. Він обумовлений особливостями біології виду (влаштування на сімейних територіях кількох сховищ), але на ділянці соснового лісу НПП «Гомільшанські ліси» нори, які використовуються борсуком, розміщені випадково. На досліджуваних ділянках активність спорудження нір борсуками змінюється у залежності від характеру кормових біотопів та антропогенних чинників. У нагірній діброві НПП «Гомільшанські ліси» та сосновому лісі НПП «Слобожанський» розташування нір лисиць має характер кластерів. Чинники, що визначають такий розподіл, потребують додаткових досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brusentsova N. Predators-burrowing settlements under the great anthropogenic impact // Ecology, evolution and systematics of animals: Materials of International scientific conference. – Ryazan: NP “Voice province”, 2012. – P. 200–201. (in Russian)

Brusentsova N.O. Research and monitoring of burrowing predators // Chronicle of the National Nature Park “Gomilshanski Lisy” – 2011. – Vol.7. – P. 98–103. (in Ukrainian)

Brusentsova N.O. Fox (Vulpes vulpes L., 1758) and badgers (Meles meles L., 1758) in condition of the National Park “Slobozhansky” // Proceedings of Conference of young researchers-zoologists – 2015 (Kyiv, Institute of Zoology, NAS of Ukraine). – Kyiv, 2015. – P. 9–10. (in Ukrainian)

Brusentsova N.A., Ukrainskiy P.A. The influence of the settlement proximity on badger (Meles meles L.) sett distribution and used in condition of upland oak forest in the National Natural Park “Gomilshanski Lisy” // Modern problems of science and education. – 2014. – No 6. (http://www.science-education.ru/120-16285). (in Russian)

Kharitonov S.P. The method of “the nearest neighbor” for mathematical estimation of the distribution of biological objects on plane and line // Journal “Vestnik of Lobachevsky University of Nizhniy Novgorod”. Series: biology. – 2005. – Vol.1, no 9. – P. 213–221. (in Russian)

Odum Yu. Ecology / Ed. V.E.Sokolov. – 1986. – Vol.2. – 376p. (in Russian)

Polishchuk I.K., Reut Yu.O. The influencing of economic activities to disposition of predatory mammals Carnivora burrows in a natural core of Biosphere Reserve “Askania Nova” and spectrum of forages of the fox Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 // News Biosphere Reserve “Askania Nova”. – 2005. – Vol.7. – P. 123–130. (in Ukrainian)

Clark P.J., Evans F.C. Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations // Ecology. – 1954. – Vol.35, no 4. – P. 445–453.

Gołdyn B., Hromada M., Surmacki A., Tryjanowski P. Habitat use and diet of red fox Vulpes vulpes in a agricultural landscape in Poland // Z. Jagdwiss. – 2003. – Vol.49. – P. 1–10.

Holmala K., Kauhala K. Habitat use of medium-sized carnivores in southeast Finland – key habitats for rabies spread? // Ann. Zool. Fennici. – 2009. – Vol.46. – P. 233–246.

Kowalczyk R., Jędrzejewska B., Zalewski A., Jędrzejewski W. Facilitative interactions between the Eurasian badger (Meles meles), the red fox (Vulpes vulpes), and the invasive raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Białowieża Primeval Forest, Poland // Can. J. Zool. – 2008. – Vol.86. – Р. 1389–1396.

Kurek P., Kapusta P., Holeksa J. Burrowing by badgers (Meles meles) and foxes (Vulpes vulpes) changes soil conditions and vegetation in a European temperate forest // Ecol. Res. – 2014. – Vol.29. – P. 1–11.

Reichman O.J., Smith S.C. Burrows and burrowing behaviour be mammals // Current Mammalogy. –Plenum Press, New York and London, 1990. – P. 197–244.

Wilson G., Harris S., McLaren G. Changes in the British badger population, 1988 to 1997 // People's Trust for Endangered Species. – London, UK, 1997. – Р. 142.
Як цитувати
Брусенцова, Н. (1). Особливості розподілу нір лисиці та борсука в лісах національних парків Харківщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 122-126. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-15
Розділ
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ