Використання особливостей поведінки птахів на колективних ночівлях для організації моніторингу та охорони рідкісних видів

  • О. О. Брезгунова НДІ біології, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, olga_bresgunova@ukr.net
Ключові слова: колективні ночівлі, охорона птахів, ночівельна поведінка, передночівельна поведінка, облік птахів

Анотація

В роботі проаналізовані наукові публікації та звіти природоохоронних організацій з точки зору можливості використання даних щодо ночівель птахів для організації їх охорони. Обговорюється оцінка чисельності птахів на традиційних та тимчасових місцях колективних ночівель та порівнянність таких даних із оцінками чисельності, які отримані іншими методами. Окремо висвітлюються питання впливу діяльності людини (зокрема будівництва шляхів і вітрових електростанцій, туризму, присутності людини та її транспортних засобів на місцях ночівлі, сінокосіння, скорочення площі біотопів тощо) на птахів, що ночують колективно. Рекомендується використовувати досвід закордонних країн (Великобританія, Німеччина, США та ін.) щодо охорони колективних та поодиноких місць ночівель рідкісних видів. В окремих випадках охорона місць ночівлі сприяє захисту не тільки локальних або регіональних популяцій виду, але й всієї його популяції в цілому. Підкреслюється необхідність здійснення досліджень, які спрямовані на виявлення місць ночівель, організацію подальшого моніторингу, з'ясування особливостей передночівельної поведінки, характер денного розподілу птахів та шляхів їх переміщення до місць здобування корму, а також ступеню прив’язаності птахів до місць колективних ночівель. Для найбільш вразливих видів необхідно розробляти критерії оцінки потенційних місць ночівлі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
Брезгунова, О. (1). Використання особливостей поведінки птахів на колективних ночівлях для організації моніторингу та охорони рідкісних видів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 54-65. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-7
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ