Дослідження флори епігейних мохоподібних дендропарку «Олександрія»

Ключові слова: епігейна бріофлора, регіонально рідкісні види, дендропарк «Олександрія»

Анотація

Упродовж  2017–2019 років проведені дослідження видового складу епігейних мохоподібних дендрологічного парку «Олександрія», розташованого у північно-східній частині Правобережного лісостепу. За результатами досліджень, епігейна бріофлора історичної частини дендропарку нараховує 40 видів. Вона представлена 25 родами, 14 родинами, 7 порядками, 2 класами й 1 відділом. Таксономічний аналіз епігейних мохів дендропарку показав, що у флорі епігеїв найкраще представлені порядки Hypnales (14 видів), Pottiales (9 видів) та Bryales (9 видів). Провідними родинами є Pottiaceae (9 видів), Brachytheciaceae (7 видів), Bryaceae (5 видів), Amblystegiaceae та Mniaceae (кожна по 4 види). Провідними родами виявилися Bryum (5 видів), Brachythecium (4 види), Tortula (4 види) та Plagiomnium (3 види). Серед виявлених таксонів два види (Barbula сonvoluta та Bryum rubens) є регіонально рідкісними в лісостеповій зоні України. Найбільш поширеними епігейними видами, що зростали в історичній частині дендропарку, виявилися Ceratodon purpureus, Oxyrrhynchium hians, Hypnum cupressiforme, Atrichum undulatum та Bryum moravicum. При цьому відмічено, що в західній частині парку найбільш поширеними є Atrichum undulatum, Bryum moravicum, Oxyrrhynchium hians, Hypnum cupressiforme, Brachytheciastrum velutinum, Hygroamblystegium varium, у центральній – Bryum moravicum, Hypnum cupressiforme, Ceratodon purpureus, у східній частині – Oxyrrhynchium hians, Fissidens taxifolius, Fissidens viridulus та Brachythecium rutabulum. Серед виявлених таксонів 50 % (20 видів) були факультативними та 50 % – облігатними епігеями. У 2018 р. у діброві дендропарку (локалітет 14) нами виявлений новий для парку вид Ephemerum minutissimum. Він зростав разом з Dicranella heteromalla, Bryum rubens, Barbula convoluta, Ceratodon purpureus, Tortula acaulon і Weissia brachycarpa. Це друга знахідка E. minutissimum в Україні. Найбільше видове багатство епігейних мохоподібних притаманне локалітетам центральної частини дендропарку «Олександрія» (29 таксонів). Епігейна бріофлора історичної частини дендропарку на теперішній час складає 44 % усієї бріофлори дендропарку, яка налічує 90 видів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. Плескач, Державний дендропарк «Олександрія» НАНУ

Біла Церква, Україна, 09113, l.pleskach@ukr.net

В. Вірченко, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ

вул. Терещенківська, 2, Київ, Україна, 01004, vir_chen_ko@ukr.net

Посилання

Balkovski B.Ye., Savostianov O.O. (1939). Materials for the bryoflora of Vinnitsa and Kamenets regions. III. Ukrainian Botanical Journal, 21–22, 299–305.

Boiko M.F. (2008a). А Checklist of the Bryobionta of Ukraine. Kherson: Ailant. 232 p.

Boiko M.F. (2008b). A Checklist of the Bryobionta of Ukraine (taxonomic review, superspecies taxa). Chornomorski Botanical Journal, 4(2), 151–160.

Boiko M.F. (2010). Red List of Bryobionta of Ukraine. Rare and endangered species of the Bryobionta of Ukraine. Kherson: Ailant. 112 р.

Boiko M.F. (2014). The Second Checklist of Bryobionta of Ukraine. Chornomorski Botanical Journal, 10(4), 427–487.

Ellis L.T., Aleffi M., Bączkiewicz A. et al. (2019). New national and regional bryophyte records, 60. Journal of Bryology, 41(3), 285–299. https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1643117

Virchenko V.M. (1986). Bryophytes of the forest-steppe part of the Dnieper Upland. Kiev. 24 p.

Zerov D.K. (1939). A key of liverworts of the USSR. Kyiv, 1939. 152 p.

Zerov D.K. (1964). The flora of liverworts and sphagnum mosses of Ukraine. Kyiv. 356 p.

Опубліковано
2021-08-25
Цитовано
Як цитувати
Плескач, Л., & Вірченко, В. (2021). Дослідження флори епігейних мохоподібних дендропарку «Олександрія». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 36, 28-34. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2021-36-3
Розділ
БОТАНІКА