Зібрання Олександра Сергійовича Лисецького в орнітологічній колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

  • Т. М. Дев’ятко Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9567-7898
Ключові слова: колекція, екземпляр, вид, зібрання, музей, О.С.Лисецький

Анотація

Значну частину орнітологічної колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна складають зібрання Олександра Сергійовича Лисецького: 1292 екземпляр (з них 1276 тушок і 16 опудал), що становить майже 7% загальної чисельності орнітологічної колекції музею – майже 19 тисяч одиниць зберігання. За видовим складом зібрання О.С.Лисецького представлені 215 видами птахів (з них 85 видів негоробиних птахів і 130 видів горобиних птахів). За географічним розмаїттям у зібранні Олександра Сергійовича представлені: Україна (Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська області та зібрання по Автономній Республіці Крим); Росія (Волгоградська, Мурманська, Сахалінська області; Камчатський, Краснодарський край, Республіка Дагестан); Туркменістан (Ахалський велаят); Грузія (Тбілісі, Імеретія, Автономна Республіка Аджарія) і Вірменія. Збори Олександра Сергійовича Лисецького істотно збагатили орнітологічну колекцію музею, поповнили її екземплярами рідкісних видів, представлених в колекції одиничними екземплярами: вівчарик лісовий Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842), новий вид в фауні Криму і єдина підтверджена реєстрація цього виду в цьому регіоні; сибірський щеврик Anthus gustavi Swinhoe, 1863; рудий горобець Passer rutilans (Temminck, 1835), японська жовтоспинна мухоловка Ficedula narcissina (Temminck, 1835), з двох примірників в колекції один здобутий Олександром Сергійовичем; а також плямистий щеврик Anthus hodgsoni (Richmond, 1907), вівчарик товстодзьобий Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863), великий скелястий повзик Sitta tephronota Sharpe, 1872, скельна вівсянка Emberiza buchanani Blyth, 1844 та інші. Зібрання Олександра Сергійовича, що представлені тушками, зберігаються в науковій колекції музею в фондовому приміщенні в спеціальних ящиках. Опудала виставлені в експозиції і знаходяться в шафах або вітринах. Кожен екземпляр з колекційних зборів має інвентарний номер, правильно заповнену, детальну етикетку, із зазначенням статі, місця і дати видобутку, ким визначено вид, ким виготовлена ​​тушка або опудало. Кожен екземпляр занесений в каталог і базу даних орнітологічної колекції музею.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. М. Дев’ятко, Музей природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

вул. Тринклера, 8, Харків, Україна, 61022

Посилання

Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С. Каталог орнитологический коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан). – Харьков, 2012. – 398с. /Devyatko T.N., Dzhamirzoev G.S. Catalog of the ornithological collection of the Museum of Nature of the V.N.Karazin Kharkiv National University (Caucasus, southern regions of Russia and Ukraine, Central Asia, Kazakhstan). – Kharkov, 2012. – 398p./

Кривицкий И.А. Александр Сергеевич Лисецкий // Орнитологи Украины (биобиблиографический справочник). Авторы-составители: Т.А.Атемасова, И.А.Кривицкий. Вып.1. – Харьков, 1999. – С. 214–218. /Krivitsky I.A. Alexander Sergeeevich Lisetskiy // Ornithologists of Ukraine (bio-bibliographic reference book). Compiled by: T.A.Atemasova, I.A.Krivitsky. Issue 1. – Kharkov, 1999. – P. 214–218./

Волчанецкий И.Б., Капралова Н.И., Лисецкий А.С. К орнитофауне Эльтонского района Заволжья и ее реконструкции в связи с полезащитным лесонасаждением // Зоол. журн. – 1950. – Т.29, вып.6. – С. 501–512. /Volchanetsky I.B., Kapralova N.I., Lisetskiy A.S. On the avifauna of the Elton region of the Trans-Volga region and its reconstruction in connection with field-protective forest stands // Zool. Journal. – 1950. – Vol.29, issue 6. – P. 501–512./

Баник М.В., Девятко Т.Н. Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) – новый вид фауны Крыма // Бранта. Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь, 2011. – Вып.14. – С. 143–147. /Banik M.V., Devyatko T.N. Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) – a new species of the fauna of Crimea // Branta. Digest of scientific papers of the Azov-Black Sea ornithological station. – Melitopol, 2011. – No.14. – P. 143–147./

Лисецкий А.С. Об изменении фауны водных и болотных птиц Восточной Украины за последние 70–80 лет // География ресурсов водоплавающих птиц в СССР, состояние запасов, пути их воспроизводства и правильного использования: тезисы докладов конференции. Т.1. – М., 1965а. – С. 111–112. /Lisetskiy A.S. On the change in the fauna of water and wetland birds in Eastern Ukraine over the past 70–80 years // Geography of Waterfowl Resources in the USSR, Stock Status, Ways of their Reproduction and Proper Use: abstracts of the conference. Vol.1. – Moscow, 1965a. – P. 111–112./

Лисецкий А.С. Об изменении фауны птиц Восточной Украины за последние 100 лет // Новости орнитологии. – Алма-Ата, 1965б. – С. 219–221. /Lisetskiy A.S. On the change in the fauna of birds of Eastern Ukraine over the past 100 years // News of ornithology. – Alma-Ata, 1965b. – P. 219–221./

Лисецкий А.С. Об изменении фауны птиц Харьковской области за последние сто лет // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование. – М., 1966. – Т.7. – С. 372–374. /Lisetskiy A.S. On the change in the fauna of birds in the Kharkov region over the past hundred years // Natural and labor resources of the Left Bank of Ukraine and their use. – Moscow, 1966. – Vol.7. – P. 372–374./

Лисецкий А.С. Животный мир Харьковской области // Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. Вып.8. Харьковская область. Природа и хозяйство. – Х., 1970. – C. 92–104. /Lisetskiy A.S. The fauna of the Kharkov region // Materials of the Kharkov Department of the Geographical Society of Ukraine. Issue 8. Kharkov region. Nature and economy. – Kharkov, 1970. – P. 92–104./

Лисецкий А.С. Новые сведения о распространении птиц на Северо-Востоке Украины // Экология и охрана птиц: тез. докл. 8-й Всесоюзной орнитологической конференции. – Кишинев, 1981. – C.139. /Lisetskiy A.S. New data on the distribution of birds in the North-East of Ukraine // Ecology and bird protection: abstracts of the 8th All-Union Ornithological Conference. – Chisinau, 1981. – P.139./

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Дев’ятко, Т. (2019). Зібрання Олександра Сергійовича Лисецького в орнітологічній колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 142-155. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-17
Розділ
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.С.ЛИСЕЦЬКОГО (1919–1991)