Характер відновних процесів в яєчку щурів у різні терміни після припинення алкоголізації

  • Б. В. Грицуляк
  • В. Б. Грицуляк
  • М. Б. Пастух
  • І. Й. Івасюк
  • Н. П. Долинко
Ключові слова: яєчко; етанол; відновні процеси

Анотація

Досліджено гістологічні і ультраструктурні зміни в яєчках 27 лабораторних щурів у різні терміни після припинення затравки тварин етанолом. Встановлено, що відновні процеси у звивистих сім’яних трубочках яєчка спостерігаються в умовах двотижневого експерименту і проявляються достовірним збільшенням кількості статевих клітин, що розвиваються. Збільшення терміну алкоголізації тварин до 3 тижнів різко знижує відновні процеси у звивистих сім’яних трубочках. Спостерігається виражене зниження кількості сперматоцитів, сперматид та об’єму ядер інтерстиційних ендокриноцитів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гладкова А.И. Андрологические проявления стреса. – Харьков: С.А.М., 2013. – 267с. /Gladkova A.I. Andrologicheskiye proyavleniya stresa. – Kharkov: S.A.M., 2013. – 267s./

Дереча Л.М. Склад фосфоліпідів клітин крові, печінки та головного мозку тварин при тривалій дії етанолу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2007. – Вип.5, №768. – С. 25–28. /Derecha L.M. Sklad phospholipidiv klityn krovi, pechinky ta golovnogo mozku tvaryn pry tryvaliy dii etanolu // Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universyteu imeni V.N.Karazina. Seriya: biologiya. – 2007. – Vyp.5, №768. – S. 25–28./

Спаська А.М. Вплив орхоепідидиміту на ультраструктуру паренхіми яєчка чоловіків зрілого віку // Галицький лікарський вісник. – 2010. – Т.17, №2, ч.1. – С. 94–97. /Spaska A.M. Vplyv orkhoepidydymitu na ultrastrukturu yayechka cholovikiv zrilogo viku // Galytskyy likarskyy visnyk. – 2010. – T.17, №2, ch.1. – S. 94–97./

Степанець І.О. Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією // Медична хімія. – 2013. – Т.15, №1. – С. 72–75. /Stepanets O.I. Otrymannya ta kharakterystyka imunoglobuliniv klasu G iz syrovatky krovi shchuriv z khronichnoyu alkogolnoyu intoksykatsiyeyu // Medychna khimiya. – 2013. – T.15, №1. – S. 72–75./

Meng J., Holderaft R., Schima J. Androgens regulate the permeability of the blood-testis barrier // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – №102 (46). – P. 16696–16700.

Parreira G.G., Mele R.C.N., Russell L.D. Relationship of Sertoli-Sertoli tight junctions to ectoplasmic specialization in convectional and en face views // Biol. Reprod. – 2002. – №67 (4). – P. 1232–1241.

Prince F.P. Jamellar and Tubular associations of the mitochondrial cristae: unique forms of the cristae repesent in steroid-producing cells // Mitohondrion. – 2002. – №1 (4). – P. 381–389.

Schill W.B., Comhaire F.N., Hargreave T.B. Andrology for the clinician. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. – 800s.

Siu M.K., Cheng C.Y. Extracellular matrix: recent advances on its role in junction dynamics in the seminiferous epithelium during spermatogenesis // Biol. Reprod. – 2004. – №71 (2). – 375–391.

Опубліковано
2014-02-25
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Грицуляк, Б., Грицуляк, В., Пастух, М., Івасюк, І., & Долинко, Н. (2014). Характер відновних процесів в яєчку щурів у різні терміни після припинення алкоголізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 21(1112), 111-115. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/13989
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН