Макрофітобентос штучних паркових водойм міста Одеси

  • Ф. П. Ткаченко Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0001-5769-5120
  • М. В. Сидоренко Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0001-7349-9613
Ключові слова: макрофітобентос; біоіндикатори; прісноводні штучні водойми; забруднення; екологія; Одеса

Анотація

Комплексного еколого-флористичного дослідження водної рослинності штучних водойм паркових зон міста Одеса раніше не проводили. Тому метою цієї роботи було встановлення видового різноманіття макрофітів, їх систематичної структури та індикаторного значення в чотирьох водоймах парків міста. Всього ідентифіковано 21 вид макрофітів, з них водоростей-макрофітів 15 і водних судинних рослин 6. Основна частина виявлених видів водоростей-макрофітів належала до Chlorophyta (8), за ними йшли Charophyta (4). Cyanoprocaryota були представлені 2 видами, а Ochrophyta (Xanthophyceae) – 1. У складі вищих водних рослин було виявлено 6 широко розповсюджених видів. На склад і розподіл макрофітів у досліджуваних водоймах вирішальний вплив мав рівень їх мінералізації, евтрофування і забруднення важкими металами. Підвищена концентрація органічного вуглецю зазначена у водоймах, де поряд з водною рослинністю присутні й водоплавні птахи. Найбільше флористичне розмаїття макрофітів нами відмічено у верхній водоймі парку «Дюківський» (17 видів). Це одна з найбільших штучних водойм міста. Характерною особливістю його рослинності є наявність тут великих за площею заростей харових водоростей з монодомінантом Chara vulgaris. Харові, як і інші водорості, очевидно, є тут основними постачальниками органічного вуглецю у водоймі (С орг.=1,38%). На другому місці за кількістю макрофітів (10) знаходилася нижня водойма цього парку. Вміст органічного вуглецю в ньому найбільший серед досліджених нами водойм (С орг.=4,48%). Крім водної рослинності значний внесок у цей показник, очевидно, належав декоративним качкам, яких утримує береговий ресторан у відгородженій сіткою частині водойми. Мінімальна кількість видів водоростей і вищих водних рослин виявлена у водоймах парків імені Савіцького (5) і Перемоги (6). У парку імені Савіцького надлишок біогенних речовин призводить до того, що тут масово розвивається такий мезо-евтрофний вид макрофітів, як Lemna minor, який щільним килимом вкриває майже всю поверхню паркового озера і створює несприятливий світловий режим для розвитку водоростей. У водній товщі біли помічені лише окремі екземпляри зелених водоростей Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson і Desmidium sp. Уздовж берега розташовані переривчасті зарості Typha angustifolia і Persicaria hydropiper. Макрофіти тут є основними продуцентами органічних речовин (С орг.=1,94%). Індикаторні види водоростей і вищих водних рослин у досліджуваних водоймах представлені в основному β-мезосапробним угрупованням, що свідчить про середній рівень їх органічного забруднення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ф. П. Ткаченко, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, tvf@ukr.net

М. В. Сидоренко, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, m.v.sidorenko2000@gmail.com

Посилання

Algae. Reference book / S.P.Vasser, N.V.Kondrat’eva, N.P.Masyuk et al. – Kiev: Nauk. dumka, 1989. – 606p. (in Ukrainian)

Diel I. Kluc na urcovanie vytrusnych rastlin. – Bratislava: Sloven. рedagog. naklad, 1975. – 396p.

Dubyna D.V., Geyny S., Groudova Z. et al. Macrophytes – indicators of changes of the environment. – Kiev: Nauk. dumka, 1993. – 433p. (in Russian)

Gerasimyuk V.P., Gerasimyuk N.V. Algae in the pond of the Victory arboretum in Odessa city (Ukraine) // IV International conference “Advances in modern algology”. – Kiev, 2012. – P. 72–73. (in Russian)

Gollerbakh M.M., Palamar-Mordvintseva G.M. Charophyte algae (Charophyta) / Ed. S.P.Vasser. – Kiev: Nauk. dumka, 1991. – 196p. (in Ukrainian)

Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication. – National University of Ireland, Galway, 2018. (http://www.algaebase.org)

Junger V.P., Moshkova N.O. Oedogonium algae – Oedogoniales / Executive editor S.P.Vasser. – Kiev: Nauk. dumka, 1993. – 412p. (in Ukrainian)

Kondrat’eva N.V. Blue-green algae – Cyanophyta. Part 2. Classis – Hormogoniophyceae / Ed. A.M.Oksner. – Kiev: Nauk. dumka, 1968. – 524p. (in Ukrainian)

Oksiyuk O.P., Davydov O.A., Karpezo U.I. Microphytobenthos as an indicator of the condition of water ecosystems // Hydrobiology Journal. – 2010. – Vol.46 (5). – P. 75–89. (in Russian)

Orlova O.I., Savel’eva E.I., Radilov A.S. et al. Application of biomonitoring for estimation of nature and severity of the impact of a chemical factor // Medicine of Labour and Industrial Ecology. – 2010. – Vol.12. – P. 28–33. (in Russian)

Otmakhov V.I. Method of estimation of ecological safety of a water pool by contamination of the bottom sediments // News of Tomsk Polytechnic University. – 2003. – Vol.306 (6). – P. 39–41. (in Russian)

Rundina L.O. Conjugates – Conjugatophyceae. Part 3. Zygnema algae – Zygnematales / Executive editor G.M.Palamar-Mordvintseva. – Kiev: Nauk. dumka, 1988. – 204p. (in Ukrainian)

Sherbak V.I., Semenyuk N.E. Application of phytomicroperiphyton for estimation of ecological condition of the antropogenically modified water ecosystems // Hydrobiology Journal. – 2011. – Vol.47 (2). – P. 27–42. (in Russian)

Shikhaleeva G.N., Ennan A.A., Babinets S.K., Chursina O.D. Impact of motor transport on the condition of the environment of the resort complex “Kuyalnik-Luzanovka” // Modern informational and innovation technologies on transport: Materials of International scientific and practical conference. – Kherson: Publishing office of Kherson State Marine Institute, 2009. – Vol.5. – P. 58–59. (in Russian)

Sidorenko M.V., Tkachenko F.P. Biomonitoring of toxicity of the bottom sediments in the artificial ponds in the parks of Odessa city // International conference of young scientists “Advances in botany and ecology”. – Kiev: Nauk. dumka, 2018. – P.56. (in Russian)

The key of higher plants of Ukraine / D.N.Dobrochayeva, M.I.Kotov, U.N.Prokudin et al. – Kiev: Nauk. dumka, 1987. – 546p. (in Russian)

Vinogradova K.L., Gollerbakh M.M., Zawer L.M., Sdobnikova N.V. Key for freshwater algae of the USSR. Green algae – Chlorophyta: Siphonocladophyceae, Siphonophyceae; red algae – Rhodophyta; brown algae – Phaeophyta. – Leningrad: Nauka, 1980. – Vol.13. – 248p. (in Russian)

Опубліковано
2019-02-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Ткаченко, Ф., & Сидоренко, М. (2019). Макрофітобентос штучних паркових водойм міста Одеси. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 31(31), 31-38. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-31-4
Розділ
БОТАНІКА