Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати

  • О. К. Будняк Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0002-8256-4664
  • С. С. Чернадчук Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0001-8008-5099
  • А. В. Сорокін Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0002-9151-6488
  • К. Ю. Ожерельєва Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0002-8810-6373
  • С. А. Петров Одеський національний університет імені І.І.Мечникова https://orcid.org/0000-0001-9390-4006
Ключові слова: аскорбінова кислота; дегідроаскорбінова кислота; дикетогулонова кислота; гостра крововтрата

Анотація

Метою даного дослідження було вивчити дію гострої крововтрати, яку моделювали шляхом одноразової втрати 30% циркулюючої крові, на коливання вмісту аскорбінової (АК), дегідроаскорбінової (ДАК), дикетогулонової (ДКГК) кислоти та їх суми в органах щурів у динаміці на п’яту, дванадцяту, дев’ятнадцяту та двадцять шосту добу після крововтрати. Гостра крововтрата викликала суттєве зменшення вмісту всіх показників системи метаболітів аскорбінової кислоти – їх суми, АК, ДАК та ДКГК – на 10–73 % у порівнянні з контролем. Найбільш істотно зменшувався вміст саме аскорбінової кислоти, який не відновлювався у всіх органах до кінця дослідного періоду. Вміст ДАК у всіх органах збільшувався, починаючи з 12-ї доби, а потім зменшувався протягом досліду. Вміст ДКГК – збільшувався, починаючі з 19-ої доби досліду. При цьому було визначено, що на 26-ту добу дослідів у нирках вміст ДАК перебільшував контрольний показник на 42%, а вміст ДКГК у печінці та крові – на 25–60 %. Вміст суми метаболітів аскорбінової кислоти під кінець досліду майже відновлювався, проте це відновлення відбувалося різним чином: у нирках – за рахунок збільшення вмісту ДАК, в інших органах – за рахунок підвищення концентрації ДКГК. Частка аскорбінової кислоти від суми кислот (у %) після крововтрати суттєво зменшувалась, починаючи з 5-ої доби, а процес її відновлення починав відбуватися тільки після 19-ої доби. Співвідношення суми вітамінної складової кислот системи аскорбінової кислоти до вмісту невітамінної дикетогулонової кислоти підвищувалось у нирках на 12-ту та 26-ту добу дослідів, в інших органах цей показник зменшувався у 2,3–3,1 разів у порівнянні з контролем. Отримані дані можна пояснити підвищеною витратою аскорбінової кислоти на нейтралізацію наслідків окисних процесів під час оксидативного стресу, який відбувався за дії гострої крововтрати, та завдяки її оборотному перетворенню на дегідроаскорбінову, а останньої, необоротно, – на дикетогулонову кислоту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. К. Будняк, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, budnyak2005@ukr.net

С. С. Чернадчук, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, snezhana.chuk@gmail.com

А. В. Сорокін, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, sorokin_a_v@ukr.net

К. Ю. Ожерельєва, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, nekl3@rambler.ru

С. А. Петров, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, Україна, 65082, serpet2015@ukr.net

Посилання

Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М. : Практика, 1998. – 459с. /Glants S. Biomedical statistics. – Moscow: Praktika, 1998. – 459p./

Каркищенко Н.Н. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям биомедицинских технологий. – М., 2010. – 344с. /Karkischenko N.N. Guide to laboratory animals and alternative models of biomedical technologies. – Moscow, 2010. – 344p./

Кудряшов А.М., Титова Н.М., Савченко А.А., Кудряшова Е.В. Содержание аскорбиновой кислоты и ее окисленных форм при старении эритроцитов, продуцированных в условиях нормального и напряженного эритропоэза // Биомедицинская химия. – 2005. – Т.51, вып. 1. – С. 53–59. /Kudryashov A.M., Titova N.M., Savchenko A.A., Kudryashova Ye.V. The content of ascorbic acid and its oxidized forms at the aging of red blood cells produced in conditions of normal and intense erythropoesis // Biomeditsinskaya khimiya. – 2005. – Vol. 51(1). – P. 53–59./

Смирнов В.В. Состояние активности окислительных ферментов при острой смертельной кровопотере // Матер. II-го Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. – Иркутск-М., 1987. – С. 274–276. /Smirnov V.V. The state of activity of oxidative enzymes in acute fatal blood loss // Mater. II-st All-Russian congress of forensic doctors: abstracts of reports. – Irkutsk-M., 1987. – P. 274–276./

Соколовский В.В., Лебедева Л.В., Лиэлуп Т.В. О методе раздельного определения аскорбиновой, дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в биологических тканях // Лабораторное дело. – 1974. – №3. – С. 160–162. /Sokolovsky V.V., Lebedeva L.V., Lielup T.V. A method of separate determining of ascorbic, dehydroascorbic and diketogulonic acids in biological tissues // Laboratornoe delo. – 1974. – No. 3. – P. 160–162./

Чернадчук С.С., Петров С.А., Будняк О.К., Рустамова А.О. Стан процесів вільнорадикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – No. 4/1(9). – С. 16–20. /Chernadchuk S.S., Petrov S.A., Budnyak O.K., Rustamova A.O. State of free-radical peroxidation processes in rats with acute blood loss // ScienceRise. – 2015. – No. 4/1(9). – P. 16–20./

Directive 2010/63/EU of the European parliament and of the council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes // Official Journal of the European Union L276/33. –86/609/EC.20.10.2010.

Petrov S., Budnyak O., Ozherelyeva K. et al. Ascorbic acid metabolism in the organism under the lack of oxygen supply to the tissues // Journal of Education, Health and Sport. – 2017. – No. 7(6). – S. 583–590.

Опубліковано
2018-11-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Будняк, О., Чернадчук, С., Сорокін, А., Ожерельєва, К., & Петров, С. (2018). Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 30(30), 14-20. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-30-2
Розділ
БІОХІМІЯ