Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+

  • У Сі Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, wu.si.biochem2018@gmail.com
  • Ю. Кот Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, kot.juriy@gmail.com
  • К. Кот Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, kate.v.kot@gmail.com
  • Р. Морс Університет Західної Англії, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY, Велика Британія, Ruth.Morse@uwe.ac.uk
  • O. Доран Університет Західної Англії, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY, Велика Британія, Olena.Doran@uwe.ac.uk
  • Хамдаллах Амжад Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, hamdallahamjad@yahoo.com
  • Є. Перський Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, evg.persky@gmail.com

Анотація

У даній роботі було вивчено вплив тривалої дії доз кадмію в концентраціях, близьких до MRL (рівень мінімального ризику) на показники загального обміну і оксидативного стресу у лабораторних щурів. В сироватці крові визначали вміст загального білку, альбуміну, креатиніну, сечовини, холестерину, тригліцеридів, Са2+, тиреотропного гормону та вільного тироксину, 8-ізопростану, карбонільованих білків, а також активності аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, супероксиддисмутази і каталази. Введення 3-місячним щурам per os іонів кадмію в дозах 0,1 і 1 мкг/кг маси протягом 36 діб призводить спочатку до зниження маси тіла, а після досягнення мінімуму – до його зростання. На 36 добу кінцева маса тіла піддослідних тварин нижча, ніж у контрольних. За дією обох доз Сd2+ у сироватці крові піддослідних тварин знижуються показники білкового та ліпідного обміну, підвищується вміст TSH, зменшується вміст вільного Т4 та індукується розвиток оксидативного стресу. Ступінь вираження цих ефектів вище при дії дози 1, ніж 0,1 мкг/кг маси тіла тварин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сі, У., Кот, Ю., Кот, К., Морс, Р., ДоранO., Амжад, Х., & Перський, Є. (1). Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 182-187. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-23
Розділ
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ