Екотоксикологічна оцінка якості ґрунтів м. Маріуполь

  • І. А. Кривицька Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, ivkrivicka@gmail.com

Анотація

У роботі наведено результати визначення фітотоксичності проб ґрунту селітебних та рекреаційних зон м. Маріуполь на тест-об’єктах Zea mays L. та Raphanus sativus L. Дослідження проводили у типових ландшафтах м. Маріуполь, що знаходяться під сумісним впливом таких потужних джерел емісії важких металів, як ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», комбінат «Азовсталь», ОАО «Маркохім», а також локальних стаціонарних та пересувних забруднювачів місцевої інфраструктури. Токсичні властивості ґрунту (фітотоксичність) визначено в усіх селітебних зонах м. Маріуполь; в паркових зонах не виявлено токсичних властивостей ґрунту, окрім рекреаційної зони парку імені Лепорського, який розташовано у Лівобережному районі, де зосереджені металургійні комбінати. Статистичну значущість впливу джерела ґрунтової витяжки та різниці між дослідом та контролем визначали за допомогою двохфакторного дисперсійного аналізу (ANOVA), де незалежними факторами виступали місце відбору проб ґрунту та тип серії (дослід або контроль), а залежною змінною – довжина кореня або проростка. Для підвищення вірогідності статистичної помилки І роду застосували метод Хольма. Усього розглядалося 40 порівнянь досліду та контролю (12 місць було досліджено з впливу витяжок ґрунту на Zea mays, 8 – на Rаphanus sativus; в усіх випадках оцінювали вплив на довжину коренів та паростків). Виявлено значущими, із врахуванням поправки за методом Хольма, 8 відмінностей між контролем та дослідом. Показана тенденція щодо залежності рівня токсичності ґрунту від його відстані від підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кривицька, І. (1). Екотоксикологічна оцінка якості ґрунтів м. Маріуполь. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 175-181. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-22
Розділ
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ