Гіллястовусі раки (Cladocera: Daphniidae, Chydoridae) Українського Розточчя: порівняльна характеристика

  • О. Р. Іванець Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна, oleh_ivanets@ukr.net

Анотація

Вивчали таксономічну структуру гіллястовусих раків Українського Розточчя. Основою роботи слугували 1754 проби, зібрані у 1995–2016 рр. Всього у водоймах виявлено 42 види гіллястовусих раків, що належать до 7 родин і 19 родів. До родини Chydoridae належить 8 родів (Acroperus, Alona, Alonella, Chydorus, Disparalona, Graproleberis, Pleuroxus, Tretocephala), до родини Daphniidae – 5 родів (Ceriodaphnia, Daphnia, Moina, Scapholeberis, Simocephalus). До Chydoridae і Daphniidae належать, відповідно, 18 та 17 видів. Представленість родини Chydoridae за числом родів у кладоцероценозі становить 42%, а за числом видів – 43%. Для родини Daphniidae ці показники становлять відповідно 27% і 41%. На рівні родів першу за значимістю функціональну групу (15% від усього видового складу) утворюють Daphnia, Ceriodaphnia (Daphniidae), другу групу (10% від загальної кількості видів) утворюють Alona, Chydorus, Pleuroxus (Chydoridae). На рівні родин Chydoridae в структурі кладоцероценозів є поруч з родиною Daphniidae. Вони займають різні біотопи і не конкурують. Chydoridae – це, насамперед, літоральні форми, Daphniidae – пелагічні. Гіллястовусі другого трофічного рівня є своєрідним біофільтром, який очищає водойми і підтримує екологічний баланс екосистем. Показано, що трофічна сітка водойм добре розвинена. У водоймах регіону представлені, насамперед, форми, поширені в Голарктиці та Палеарктиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Іванець, О. (1). Гіллястовусі раки (Cladocera: Daphniidae, Chydoridae) Українського Розточчя: порівняльна характеристика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 159-166. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-20
Розділ
ФАУНА УКРАЇНИ НА МЕЖІ XX–XXI СТ. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ