Активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh при дії іонізуючого випромінювання

  • С. М. Романчук Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601, Україна; Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, вул. Велика Кільцева, 4, Київ, 03170, Україна, rrsm@ukr.net

Анотація

Вивчено вплив рентгенівських променів в дозах 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 Гр на активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana. Проростки були досліджені через дві години (3-добові проростки) та десять діб (13-добові проростки) після опромінення. Для контролю використовували проростки того ж віку, які не були опромінені. Показано, що рентгенівське випромінювання змінює активність β-глюкозидази в проростках A. thaliana. Через дві години після рентгенівського опромінення в різних дозах активність β-глюкозидази в 3-добових проростках була вищою від контролю більш ніж в два рази. Найбільш реактивною була доза 8 Гр, ефект від якої зберігався впродовж десяти діб від моменту опромінення. Активність β-глюкозидази в 13-добових проростках за цієї дози була в 1,5 рази більшою від контролю. Припускається, що β-глюкозидаза, як фермент, що належить до класу гідролаз, посилює гідролітичні процеси, які спрямовуються на відновлення клітини після впливу рентгенівських променів. Розглянуто показники активності β-глюкозидази як молекулярний маркер на дію іонізуючої радіації в клітинах проростків A. thaliana.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Романчук, С. (1). Активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh при дії іонізуючого випромінювання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 103-108. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-13
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН