Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години

  • С. Ю. Зай
  • О. П. Мотузюк
  • В. Ю. Білобров
  • Д. А. Вулицька
  • О. Д. Ноздренко
  • О. М. Абрамчук

Анотація

Висвітлені результати дослідження змін розвитку силової відповіді musculus soleus алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години. Експериментальну індукцію ішемії здійснювали через 30 днів після початку хронічної алкоголізації шляхом перетискування джгутом зовнішньої клубової артерії. Для реєстрації сили ізометричного скорочення м’яза використовували тензометричну установку. Результати досліджень показали, що в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години відбувається значне лінійне пригнічення скоротливої активності скелетних м’язів на різних фазах скоротливого процесу. Відмінності в роботі м’язу, впродовж досліджуваних етапів скорочення, можна пояснити різницею у процесах взаємодії філаментів на дотетанічному та тетанічному етапах скорочення і впливом на ці процеси змін в сполучнотканинних оболонках м’язу при розвитку ішемічних каскадів за дії етанолу. Тобто встановлено порушення скоротливої здатності скелетних м’язів в результаті нехолінергічних ефектів даної патології. Моторна дисфункція м’яза при алкогольній міопатії з експериментально-індукованою ішемією в першу чергу буде проявлятися при виконанні точних позиціонованих рухів і корекції точної цілеспрямованої зміни в суглобових кутах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
Зай, С., Мотузюк, О., Білобров, В., Вулицька, Д., Ноздренко, О., & Абрамчук, О. (1). Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 82-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/10263
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН