Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години

  • С. Ю. Зай Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, Луцьк, 43025, Україна, svitlana.zay91@ukr.net
  • О. П. Мотузюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, Луцьк, 43025, Україна, cmoplutsk@gmail.com
  • В. Ю. Білобров Київський національній університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», пр. Академіка Глушкова, 2, Київ, 03127, Україна, cyper29695@gmail.com
  • Д. А. Вулицька Київський національній університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», пр. Академіка Глушкова, 2, Київ, 03127, Україна, bearpol2@gmail.com
  • О. Д. Ноздренко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, бульвар Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна, ddd@univ.kiev.ua
  • О. М. Абрамчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, Луцьк, 43025, Україна, olichka2008@meta.ua

Анотація

Висвітлені результати дослідження змін розвитку силової відповіді musculus soleus алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години. Експериментальну індукцію ішемії здійснювали через 30 днів після початку хронічної алкоголізації шляхом перетискування джгутом зовнішньої клубової артерії. Для реєстрації сили ізометричного скорочення м’яза використовували тензометричну установку. Результати досліджень показали, що в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години відбувається значне лінійне пригнічення скоротливої активності скелетних м’язів на різних фазах скоротливого процесу. Відмінності в роботі м’язу, впродовж досліджуваних етапів скорочення, можна пояснити різницею у процесах взаємодії філаментів на дотетанічному та тетанічному етапах скорочення і впливом на ці процеси змін в сполучнотканинних оболонках м’язу при розвитку ішемічних каскадів за дії етанолу. Тобто встановлено порушення скоротливої здатності скелетних м’язів в результаті нехолінергічних ефектів даної патології. Моторна дисфункція м’яза при алкогольній міопатії з експериментально-індукованою ішемією в першу чергу буде проявлятися при виконанні точних позиціонованих рухів і корекції точної цілеспрямованої зміни в суглобових кутах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Зай, С., Мотузюк, О., Білобров, В., Вулицька, Д., Ноздренко, О., & Абрамчук, О. (1). Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 82-88. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-10
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН