Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada)

  • Є. О. Кіося Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, yevgenkiosya@karazin.ua

Анотація

Тихоходи (тип Tardigrada) – мікроскопічні безхребетні, що населяють водойми, а також водні плівки в наземних екосистемах. До числа «наземних» тихоходів належать представники еутардиград (клас Eutardigrada) і панцирних тихоходів (клас Heterotardigrada, родина Echiniscidae), яких можна знайти у ґрунті, рослинному опаді, у мохах, лишайниках та деяких інших субстратах. На сьогоднішній день фауни тихоходів досліджені вкрай неповно та нерівномірно. Крім того, численні відомості, отримані давно, вже застаріли через значні зміни в таксономії цієї групи, що відбулися протягом останніх десятиліть. У статті наведено огляд літературних даних з методів дослідження фауни наземних тихоходів. Передусім описані методи збору та зберігання зразків субстратів, заселених тихоходами, й техніки добування тихоходів із різних типів зразків. Далі обговорюються систематичні ознаки тихоходів, підходи до їх визначення та основні методи, необхідні для рутинної ідентифікації видів, у першу чергу – виготовлення мікропрепаратів та їх дослідження методами світлової мікроскопії. Єдиного стандарту для багатьох методів, що обговорюються, наразі не існує, тому описані різні підходи, ефективність яких була підтверджена експериментально і вважається задовільною. Також описані методики електронної мікроскопії та генетичних досліджень тихоходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
Кіося, Є. (1). Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 59-70. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-7
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ