Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada)

  • Є. О. Кіося Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, yevgenkiosya@karazin.ua

Анотація

Тихоходи (тип Tardigrada) – мікроскопічні безхребетні, що населяють водойми, а також водні плівки в наземних екосистемах. До числа «наземних» тихоходів належать представники еутардиград (клас Eutardigrada) і панцирних тихоходів (клас Heterotardigrada, родина Echiniscidae), яких можна знайти у ґрунті, рослинному опаді, у мохах, лишайниках та деяких інших субстратах. На сьогоднішній день фауни тихоходів досліджені вкрай неповно та нерівномірно. Крім того, численні відомості, отримані давно, вже застаріли через значні зміни в таксономії цієї групи, що відбулися протягом останніх десятиліть. У статті наведено огляд літературних даних з методів дослідження фауни наземних тихоходів. Передусім описані методи збору та зберігання зразків субстратів, заселених тихоходами, й техніки добування тихоходів із різних типів зразків. Далі обговорюються систематичні ознаки тихоходів, підходи до їх визначення та основні методи, необхідні для рутинної ідентифікації видів, у першу чергу – виготовлення мікропрепаратів та їх дослідження методами світлової мікроскопії. Єдиного стандарту для багатьох методів, що обговорюються, наразі не існує, тому описані різні підходи, ефективність яких була підтверджена експериментально і вважається задовільною. Також описані методики електронної мікроскопії та генетичних досліджень тихоходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кіося, Є. (1). Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 59-70. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-7
Розділ
ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ