Особливості гомологічної кон'югації політенних хромосом за впливу мікрохвиль і статичного магнітного поля у Drosophila melanogaster Meig.

  • Л. Д. Дика
  • Л. О. Шакіна
  • В. Ю. Страшнюк

Анотація

Метою роботи було вивчити вплив мікрохвильового випромінювання, статичного магнітного поля та їх сумісної дії на порушення гомологічного спарювання політенних хромосом у Drosophila melanogaster Meig. Матеріалом для дослідження була інбредна лінія Canton-S. Застосовували мікрохвилі з частотою 36,64 ГГц і щільністю потужності 1 Вт/м2 протягом 30 секунд і статичне магнітне поле напруженістю 25 мТл протягом 5 хв. Вплив електромагнітних полів здійснювали на стадії яйця після 2-годинної яйцекладки. Політенні хромосоми досліджували на давлених препаратах слинних залоз, забарвлених ацетоорсеїном. Для приготування препаратів використовували самок на стадії 0-годинної передлялечки. Мікрохвилі зменшували частоту асинапсису гомологічних хромосом на 18,1%. Статичне магнітне поле не мало значущого впливу. Комбінована дія цих чинників зменшувала частоту асинапсису в гігантських хромосомах дрозофіли на 37,1%. Отримані результати свідчать про вплив електромагнітних чинників на гомологічну кон'югацію хромосом в ядрах соматичних клітин. Таким чином, показана можливість їх впливу на транс-взаємодії локусів гомологічних хромосом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
Дика, Л., Шакіна, Л., & Страшнюк, В. (1). Особливості гомологічної кон’югації політенних хромосом за впливу мікрохвиль і статичного магнітного поля у Drosophila melanogaster Meig. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 41-48. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/10223
Розділ
ГЕНЕТИКА