Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води

  • О. Г. Горшкова Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, helen-good@ukr.net
  • Т. В. Гудзенко Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, tgudzenko@ukr.net
  • О. В. Волювач Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, voluvach@ukr.net
  • Н. Ю. Васильєва Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, tatkamic@gmail.com

Анотація

Проведено порівняльний аналіз метал-акумулюючої та деструктивної активності морських бактерій в біотехнології очищення багатокомпонентної за складом полютантів морської води. Підвищенню метал-акумулюючій і ПАР- (ПАР: поверхнево-активна речовина) та нафтодеструктивній активності асоціації бактерій Pseudomonas  fluorescens ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327, №38, №39, №41, №47 сприяла іммобілізація на синтетичному носії типу «ВІЯ». Експериментальне випробування підтвердило, що при використанні біохімічно активних іммобілізованих бактерій досягаються максимальні результати по очищенню морської води як від неорганічних, так і органічних полютантів. Ступінь очищення від органічних сполук досягав максимуму за обробки води іммобілізованими бактеріями у складі біофлоків на поверхні штучного носія – 74,0% для додецилсульфату натрію і 83,0% для вуглеводнів нафти;  від неорганічних сполук – за обробки води клітинами бактерій, іммобілізованими на штучному носії без флокуляції – 64,4%  для Cr (VI) і 71,6% для Сu (II). Виявлене дозволяє рекомендувати використовувати іммобілізовані бактерії з поліфункціональною активністю у новій технології очищення морської води в умовах багатокомпонентного за складом полютантів забруднення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Горшкова, О., Гудзенко, Т., Волювач, О., & Васильєва, Н. (1). Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 5-11. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-1
Розділ
БІОТЕХНОЛОГІЯ