Трансформація структури сім'ї і системи цінностей: аналіз случая казуїстичної нав'язливості

А. С. Кочарян, Н. В. Баринова

Анотація


У статті представлений рідкісний випадок нав'язливої поведінки клієнта, що проявляється в щоденному мануальному очищенні прямої кишки перед виходом на роботу. Розглядаються патогенез даного розладу, психосемантична структура відносин у родині клієнта, конотативна структура основних його цінностей і психосемантична структура Я-екзистенції клієнта. Виявлено ряд психосемантичних спотворень: 1) деструкція денотативної і конотативної структур образів «чоловіка» й «дитини»; 2) деструкція ціннісно-мотиваційної сфери, яка маніфестується феноменами «ціннісної порожнечі», «ангедонізму» і «ціннісної інконгруентності»; 3) ego-дистонія важливих сфер особистісного функціонування

Ключові слова


структура сім'ї; ціннісно-смислова сфера особистості; образ партнера; сфери екзистенції ego; нав'язливість

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Раутон Р. Современный психоанализ и гомосексуальность [Електронний ресурс] / Р. Раутон - Режим доступу до ресурсу: http://www.spp.org.ru/page.php?id=149.

Мазуркевич А.В. Смысловые инварианты как системообразующие факторы моделей супружеских отношений : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история психологии" / Мазуркевич А. В. – Петропавловск-Камчатский, 2009. – 26 с.

Старовойт Т.П. Гендерні особливості мотивації навчально-професійної діяльності у студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 "педагогічна та вікова психологія" / Старовойт Т. П. – Харків, 2015. – 19 с.

Ольшанникова А.Е. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности / А. Е. Ольшанникова, Л. А. Рабинович. // Вопросы психологии. – 1974. – №3. – С. 65–74.

Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и противоречий / Б. Хеллингер. – Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.