Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

Вісник є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

ISSN 2075-5457


Том 28 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БІОХІМІЯ

О. А. Шатинська
PDF
5-11

БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

Н. Глібовицька
12-21
Н. О. Смоляр, В. Л. Шевчик, І. В. Соломаха, Т. В. Шевчик, В. А. Соломаха
22-28

ГЕНЕТИКА

С. Л. Пастернак, А. М. Венгер, О. О. Колесник, В. О. Малиновський
PDF
29-33
Д. С. Тимчук, В. В. Мужилко
PDF
34-42

ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

О. В. Барбухо
PDF
43-53
О. О. Брезгунова
54-65
Є. В. Шакаралієва
66-75

КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

К. М. Плаксіна, О. С. Сидоренко, Є. І. Легач, І. Ф. Коваленко, Г. А. Божок
76-86

МІКОЛОГІЯ

Д. Г. Медведєв
PDF
87-95

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ

О. Ю. Акулов, А. Б. Громакова, М. Д. Жежера, А. І. Тупіков
PDF
96-100
Т. А. Атемасова
101-109
М. В. Банік
110-115
З. С. Бондаренко
116-121
Н. О. Брусенцова
122-126
І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, Т. С. Пивовар, М. І. Букша, В. Ю. Яроцький
PDF
127-133
С. В. Влащенко, І. А. Воронцова
PDF
134-139
О. С. Горбулін, Т. В. Догадіна
140-144
П. І. Горлов, С. В. Вінтер, А. О. Шевцов
PDF
145-154
К. О. Звягінцева
155-160
Г. О. Казарінова
161-168
В. П. Пастернак, В. Ю. Яроцький, А. В. Гармаш
PDF
169-174
А. Б. Рокитянський, Ю. Г. Гамуля
PDF
175-186
Г. О. Савченко, В. І. Ронкін, В. Г. Клетьонкін, Г. Є. Височина
187-195
С. А. Сідоровський, Є. Ю. Кришталь
196-200
В. В. Тімошенкова
PDF
201-205
О. В. Філатова
PDF
206-212

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Т. В. Бараннік, К. В. Авдєєва
PDF
213-218
О. С. Більченко, Т. С. Оспанова, Т. Ю. Хіміч, О. В. Веремеєнко, К. О. Красовська, Є. О. Манченко
219-223
М. А. Гриценко, Н. І. Буланкіна, Т. C. Харченко, Ю. Г. Кот, Є. Е. Перський
PDF
224-227
А. В. Сулейманова, А. М. Насіров
228-232

ІНФОРМАЦІЯ

Підсумки роботи регіональної науково-практичної конференції «Наукові дослідження на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду Харківщини»
О. В. Безроднова
PDF
233-236
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
 
PDF
237