Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

Вісник є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

ISSN 2075-5457


Том 27 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

БІОХІМІЯ

Г. В. Ганусова, С. М. Охріменко
PDF
5-10
О. С. Коновалова, С. О. Бабій, О. В. Штеменко, Н. І. Штеменко
PDF
11-18

БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

О. І. Блінкова, В. В. Лавров, Т. Ю. Сагдєєва, А. В. Житовоз, Ю. Г. Березніченко
PDF
19-30
Л. М. Махиня
PDF
31-38

ГЕНЕТИКА

Н. В. Багацька, І. Г. Дємєнкова, Т. А. Начьотова
PDF
39-45
О. М. Безугла
46-50
О. Ю. Герман, Л. Д. Дика, К. М. Еткало, Є. О. Гаркуша
51-57
В. М. Шкарупа
PDF
58-62

ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

О. В. Жуков, О. М. Кунах, В. О. Новікова
63-79
В. А. Токарський, В. В. Грубник, Н. В. Токарська
80-90

КРІОБІОЛОГІЯ

І. А. Трутаєва, В. В. Кірошка, А. А. Гавас, В. А. Бондаренко
91-98

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

О. С. Більченко, Т. С. Оспанова, О. В. Веремеєнко, Є. А. Красовська, А. О. Більченко
99-105
О. Ф. Дунаєвська
PDF
106-124
Г. Ф. Жегунов, Т. І. Баєва, К. Г. Васіліна
PDF
125-130
М. С. Погоріла, М. М. Попов, О. А. Романова, О. М. Щербак, А. В. Мартинов
131-138
Л. Д. Скубицька, О. В. Севериновська
PDF
139-149
О. В. Ткачов, В. І. Шеремета
PDF
150-154

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Н. О. Пушкарьова, М. С. Каліста, В. Б. Белокурова, М. В. Кучук
PDF
155-162

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У Сі, Є. М. Корнієнко, А. Д. Плотніков, І. С. Пиріна, К. В. Кот, Ю. Г. Кот, Є. Е. Перський
163-166

ІНФОРМАЦІЯ

 
PDF
167