Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»

Вісник є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.

Призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015

ISSN 2075-5457


Том 28 (2017)

Зміст

БІОХІМІЯ

О. А. Шатинська
PDF
5-11

БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

Н. Глібовицька
12-21
Н. О. Смоляр, В. Л. Шевчик, І. В. Соломаха, Т. В. Шевчик, В. А. Соломаха
22-28

ГЕНЕТИКА

С. Л. Пастернак, А. М. Венгер, О. О. Колесник, В. О. Малиновський
PDF
29-33
Д. С. Тимчук, В. В. Мужилко
PDF
34-42

ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

О. В. Барбухо
PDF
43-53
О. О. Брезгунова
54-65
Є. В. Шакаралієва
66-75

КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

К. М. Плаксіна, О. С. Сидоренко, Є. І. Легач, І. Ф. Коваленко, Г. А. Божок
76-86

МІКОЛОГІЯ

Д. Г. Медведєв
PDF
87-95

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ

О. Ю. Акулов, А. Б. Громакова, М. Д. Жежера, А. І. Тупіков
PDF
96-100
Т. А. Атемасова
101-109
М. В. Банік
110-115
З. С. Бондаренко
116-121
Н. О. Брусенцова
122-126