Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Біологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.
Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.
Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.
До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.
Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015
ISSN 2075-5457 (print)
ISSN 2220-9697 (online)

Том 29 (2017)

Зміст

БІОТЕХНОЛОГІЯ

О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Н. Ю. Васильєва
PDF
5-11

БІОХІМІЯ

Т. В. Бараннік, В. В. Шуба
12-18
М. Є. Романько
PDF
19-33

ГЕНЕТИКА

І. Д. Городнянський
34-40
Л. Д. Дика, Л. О. Шакіна, В. Ю. Страшнюк
41-48
В. А. Ковач, Н. С. Філіпоненко, Н. В. Колот, Н. Є. Волкова
49-58

ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ

Є. О. Кіося
PDF
59-70

МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

А. Г. Мерліч, I. Д. Жунько, Н. В. Ліманська, В. О. Іваниця
PDF
71-76
В. В. Поточилова, В. Г. Войцеховський
PDF
77-81

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

С. Ю. Зай, О. П. Мотузюк, В. Ю. Білобров, Д. А. Вулицька, О. Д. Ноздренко, О. М. Абрамчук
PDF
82-88
О. В. Колосова
PDF
89-93
Н. А. Орлик, А. І. Босенко
PDF
94-102

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

С. М. Романчук
PDF
103-108

ФАУНА УКРАЇНИ НА МЕЖІ XX–XXI СТ. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

М. В. Банік, О. Л. Пономаренко, А. А. Атемасов
PDF
109-119
О. Ю. Варігін
120-125
Т. П. Гетьман
126-134
І. В. Дикий, М. В. Марців, В. І. Шельвінський, А. Т. Затушевський
PDF
135-141