СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

  • Ярослав Михайлович Білик Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9611-3733
Ключові слова: філософія науки, знання, наукове пізнання, наукове співтовариство, культурні ресурси

Анотація

Сучасний аналіз науки неможливий без врахування суспільних характеристик. Філософія науки передбачає комплексний аналіз за трьома основними напрямками: методологічному, соціологічному, соціокультурному. Двоє останніх дозволяють врахувати вплив на наукове знання соціокультурних факторів.

Соціокультурний аспект дослідження науки передбачає її вивчення насамперед як суспільного явища, як колективного і соціального процесу. Усвідомлення суспільної потреби в появі соціокультурних досліджень науки була зумовлена необхідністю описати найважливіші суспільні функції науки в окремій самостійній формі. Такий підхід дозволяє виділити ряд типових явищ і категорій науки, які в свою чергу дають можливість адекватно пояснити її соціальні якості. Осмислення результатів застосування соціокультурного підходу передбачає також використання культурологічного аналізу науки. Слід відмітити, що такий підхід почав формуватися ще у філософії Канта та у його послідовника у плані розвитку філософських ідей Шиллера, але залишався поза увагою філософської спільноти до середини ХХ століття. Особливості продукування наукових знань зумовлені відповідними характеристиками суб’єкта науки. Характеристиками колективного суб’єкта наукового пізнання визначається також форма і частково навіть зміст отримуваних знань. Оскільки в якості такого суб’єкта науки постає наукове співтовариство, то є сенс стверджувати, що весь процес такого специфічного «наукового виробництва» зумовлений, насамперед, складними і різноманітними процесами, що відбуваються в межах цього колективного суб’єкта наукового пізнання, яким постає наукове співтовариство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослав Михайлович Білик, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

доктор філософських наук, професор кафедри

теорії культури та філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Башляр Г. Философское отрицание. Опыт философии нового научного духа / пер. с франц. Ю. Сенокосова. Харьков: Фолио, 1995. 144 с.

Білик О. М., Білик Я. М. Поняття гри в філософії Канта. Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 41.

Білик Я. М. Філософія гри Фрідріха Шіллера. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». № 1029-ІІ, 2013. С. 117–120.

Малкей М. Наука и социология знания / пер. с англ. А. Великович. – Москва: Прогресс, 1983. 253 с.

Основы науковедения / под ред Р. Микулинского. Москва: Наука, 1985. 432 с.

Тулмин Ст. Человеческое понимание / пер. с англ. З. Каганова. Москва: Прогресс, 1984. 327 с.

Уайтхед А. Избранные работы по философии / пер. с англ. И. Касавин. Москва: Прогресс, 1990. 719 с.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / пер. с англ. и нем. А. Никифорова. Москва: Прогресс, 1986. 542 с.

Опубліковано
2020-08-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Білик, Я. (2020). СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 97-102. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-11