БУТТЯ ЛЮДИНИ

СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ (ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ЩОДО ІДЕЙ Ю. Н. ХАРАРІ)

  • Даля Леонідівна Кобелєва Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0003-3139-1561
Ключові слова: людина, суспільство, цивілізація, науково-технологічний прогрес, майбутнє

Анотація

Стаття присвячена розгляду концепції Ю. Н. Харарі щодо еволюції людства, його сучасного стану та перспектив розвитку у майбутньому, викладеної в його творах «Sapiens: Коротка історія людства» та «Homo Deus: Коротка історія майбутнього». Харарі пропонує досить оригінальні ідеї, щодо основних етапів становлення цивілізації. Він робить акцент на те, що розвиток людства визначило три революції: когнітивна, аграрна та наукова. Перша революція обумовила виникнення та розповсюдження виду Homo Sapiens; друга – визначила співвідношення людини та навколишнього середовища; третя – здатна привести до закінчення історії людства та започаткувати вже нову історію, до якої людина, в тому вигляді, як вона існує зараз, може вже не мати ніякого відношення. У зв’язку з цим Харарі звертається до суто філософських проблем. Він розмірковує про те, в чому сутність людини, в чому сенс її життя, чого вона має прагнути, де проходить межа між людиною та надлюдськими формами існування, як зміниться суспільство в майбутньому, які глобальні задачі стоять зараз перед людством? Харарі приходить до висновку про те, що актуальними задачами сучасного людства стали пошук безсмертя, щастя та надможливостей, здатних перетворити людей на богів. В певному сенсі це перетворення вже почалось. Завдяки небувалому науково-технологічному прогресу, людство отримало можливість втручатись у розвиток природи та людини (когнітивні науки, біоінженерія тощо). Люди змінюють світ та природу за своїм бажанням, але основна проблема полягає в тому, що насправді людина не знає, чого вона хоче. Головну задачу сьогодення Харарі бачить в тому, що людина має замислитися над питанням – чого вона насправді прагне. Отже, роздуми Харарі торкаються глобальних філософських проблем, які набувають особливої актуальності в наш час і заслуговують на пильну увагу науковців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Даля Леонідівна Кобелєва, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидат філософських наук, старший викладач

кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського

спілкування» та соціально-гуманітарних

дисциплін Харківського національного

технічного університету сільського господарства

імені Петра Василенка

Посилання

Панасюк Н. В. Рецензия на книгу Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества. Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2018. Вып. 10. № 2. С. 207–211.

Харари Ю. Н. Sapiens: Краткая история человечества. Москва: Синдбад, 2018. 512 с.

Харари Ю. Н. Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня. Москва: Синдбад, 2018. 496 с.

Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Київ: Форс України, 2018. 416 с.

Mukherjee S. The Future of Humans? One Forecaster Calls for Obsolescence. Book Review. Homo Deus. A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari. The New York Times. 2017. March 13. URL: https://www.nytimes.com/2017/03/13/books/review/yuval-noah-harari-homo-deus.html

Опубліковано
2020-08-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кобелєва, Д. (2020). БУТТЯ ЛЮДИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 90-96. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-10