ТРАНСФІГУРАЦІЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МИСТЕЦТВА

ПОШУК НОВИХ ФОРМАТІВ У СВІТІ ІЗОЛЯЦІЇ

  • Юлія Сергіївна Тагліна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4961-6282
  • Олександра Сергіївна Кутенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0003-0004-2430
Ключові слова: мистецтво, пандемія, ізоляція, віртуальний простір

Анотація

Стаття присвячена сучасній ситуації у світі мистецтва, пов’язаної з пандемією COVID-19 та її наслідками. Людство опинилося у новому світі обмеження та ізоляції. Неможливість репрезентації витворів мистецтв у класичному виставковому форматі вимагає філософської рефлексії та аналізу питань: чим стає мистецтво в умовах пандемії, та як саме воно може бути репрезентоване. У статті розглянуті питання щодо того, як саме відбувається взаємодія глядача та витвору мистецтва і чи важливий фізичний простір для цієї взаємодії. Розглянуто, як саме відбувається зустріч витвору мистецтва та глядача у віртуальному просторі на прикладі досвіду музеїв та галерей.

Аналіз, проведений у статті, показує, що у сучасній ситуації глядач більше не пасивний спостерігач. Він безпосередньо інтерпретує, втілює й репрезентує мистецтво. Глядач не створює копію, він надає оригіналу нового змісту.

У статті робиться висновок, що сучасне мистецтво одночасно пов’язане і не пов’язане з місцем. Мистецтво трактується як втілення дискурсу, тобто нова мова, що має соціальний контекст, та інструмент пізнання соціокультурної реальності. Мистецтво є складним текстом та передбачає процес комунікації – сприйняття та передачі повідомлення за допомогою створеної мови. Глядачі створюють концепцію, що стає кодом, за допомогою якого прочитуються будь-які витвори мистецтва, як своєрідний метатекст. Глядач виступає співтворцем цих смислів та значень, він теж має власний досвід, унікальний контекст, через який сприймає це висловлювання по-своєму. В статті пропонується гіпотеза для подальшої філософської рефлексії: якщо до пандемії спільність акту взаємодії витвору мистецтва та глядача повинно було відбуватися у певному просторі, то, можливо, зараз можна припустити, що глядач сам створює необхідний простір, в якому відбувається інтерпретація мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія Сергіївна Тагліна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

кандидат філософських наук, доцент кафедри

теорії культури і філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Олександра Сергіївна Кутенко, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пошукачка кафедри теорії культури і

філософії науки, магістр культурології

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Бонито О. Искусство на исходе второго тысячелетия / пер. с итал. Г. Курьерова; К. Чекалов. Москва: Художественный журнал, 2003. 217 с.

Данто А. Мир искусства / пер. с англ. А. Шестаков. Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. 64 с.

Данто А. Что такое искусство? / пер. с англ. К. Курова. Москва: Ад Маргинем Пресс, 2018. 168 с.

Між мистецтвом та карантином. URL: www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine

Скринник-Миська Д. М. Ключові ідеї американської теорії мистецтва 60-70-х рр. як теоретико-філософське підґрунтя сучасного мистецтва. Вісник Закарпатського художнього інституту. 2015. Вип. 7. С. 87-91.

Danto A. Encounters and Reflections. Art in the Historical Present. Berkeley: Univ. of California Press, 1997. 356 p.

Dickson A. Bye bye, blockbusters: can the art world adapt to Covid-19? URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/20/art-world-coronavirus-pandemic-online-artists-galleries

Saltz J. The Last Days of the Art World URL: https://www.vulture.com/2020/04/how-the-coronavirus-will-transform-the-art-world.html.

Shehadi S. How Coronavirus is Making Virtual Galleries Go Viral. URL: https://www.newstatesman.com/culture/art-design/2020/03/virtual-galleries-art-museums-tours-online

The Art World Deals with Coronavirus (news) URL: https://www.widewalls.ch/magazine/the-art-world-coronavirus.

Опубліковано
2020-08-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Тагліна, Ю., & Кутенко, О. (2020). ТРАНСФІГУРАЦІЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МИСТЕЦТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 45-52. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-05