(НЕ)ЗГОДА ПОЛІТИЧНОГО І ЕСТЕТИЧНОГО В ФІЛОСОФІЇ ЖАКА РАНСЬЄРА

  • Ірина Анатоліївна Жеребкіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0360-7583
Ключові слова: політичне, естетичне, консенсус, діссенсус, спільнота рівних

Анотація

У статті аналізується концепція взаємодії політики і естетики Жака Рансьєра – одного з провідних сучасних політичних філософів і теоретиків мистецтва. Показано, що теорію політики Рансьєра можна віднести до напрямку в сучасній філософії, який розвиває висхідну до Карла Шмітта концепцію автономії політичного, а теорія мистецтва Рансьєра спирається на тезу про автономію естетичного, який ріднить політику і естетику як два близьких режими чуттєвості, або, в термінах Рансьєра, «розподілу чуттєвого». У цьому контексті Рансьєр розуміє зв'язок естетики і політики не в сенсі властивої для «століття мас» «естетизації політики», скомпрометованої в великих тоталітарних проектах, а як естетичний чуттєвий режим політики, що співпадає, згідно Рансьєру, з режимом демократії як абсолютної аномалії влади. Теза Рансьєр про те, що політичне, починаючи з античності, піддається витісненню, деполітизації основними формами якої є постполітіка як обіцянка толерантного, раціонального пост-ідеологічного консенсусу і постдемократія, або «демократія без демоса», розглянута в контексті аналізу Рансьєром сучасного мистецтва. Показано, що в якості альтернативи сучасним формам деполітизації та раціонального консенсусу Рансьєр пропонує формування раціональності нового типу – раціональності незгоди або діссенсуса, що представляє особливий тип парадоксальної раціональності, яка корелює з парадоксальністю дійсно політичної дії, що визначається через поняття непередбачуваного/неможливого. Призначенням сучасного мистецтва, так само як і сучасної політики, є, відповідно до Рансьєр, створення непередбачуваного і нерозв'язного естетичного розриву, що забезпечує ефект нового сенцоріуму і спільності в афекті або «співтовариства рівних», що реалізує принцип рівності тут і зараз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Жеребкіна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

доктор філософських наук, професор

кафедри теорії культури та філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Бадью А. Рансьер и сообщество равных. Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике / пер. с фр. Б. Скуратов, К. Голубович. Москва: Логос, 2005. С. 189–194.

Київський Інтернаціонал – 68 сьогодні. Центр візуальної культури, 11.05.2018. URL: http://vcrc.org.ua/68-now/.

Лапицкий В. Путешествие на край политики. Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. Санкт-Петербург, Москва: Machina, 2004. С. 102–126.

Рансьер Ж. Большой розговор. С французским философом побеседовал его украинский коллега и переводчик Андрей Репа. Colta, 21.06.2018 URL: https://www.colta.ru/articles/society/18387-zhak-ransier-bolshoy-razgovor.

Рансьер Ж. Взрывы непредсказуемы. Что делать? Газета новой творческой платформы. №17. 18.05.2007, а. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/rancier_chto.htm.

Рансьер Ж. На краю политического /пер. с фр. Б. М. Скуратова. Москва: Праксис, 2006, a. 240 с.

Рансьер Ж. Разделяя чувственное /пер. с фр. В. Лапицкого, А. Шестакого. Санкт-Петербург: Издательство ЕУ в СПб, 2007, b. 264 с.

Рансьер Ж. До и после 11 сентября: разрыв в символическом строе? /пер. с фр. В. Лапицкого. Мир в войне. Москва: Прагматика культуры, 2003. С. 47–57.

Рансьер Ж. Несогласие: Политика и философия / пер. с фр. и прим. В. Е. Лапицкого. Санкт-Петербург: Machina, 2013. 192 с.

Рансьер Ж. Интервью. Радио Cвобода. 04.07. 2006, б. URL: https://www.svoboda.org/a/163313.html.

Рансьер Ж. Учитель-незнайко. П’ять уроків із розкріпачення розуму / пер. з фр. А. Рєпи. Київ: Ніка-Центр, 2013. 168 с.

Жижек С. Устройство Разрыва. Параллаксное видение / пер. с англ. А. Смирнов, Г. Рогонян, С. Кастальский, А. Олейников. Москва: Европа, 2008. 516 с.

Butler J. Frames of War: When Is Life Grievable? New York, London: Verso, 2009. 193 p.

Hardt M., Negri A. Assembly. New York: Oxford University Press, 2017. 346 p.

Mouffe C. On Political. London, New York: Routledge, 2005. 144 p.

Marchart O. Thinking Antagonism: Political Ontology after Laclau. Edinburg: Edinburg University Press, 2018. 258 p.

Norval A. Aversive Democracy: Inheritance and Originality in the Democratic Tradition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 238 p.

Norval A. «Writing a name in the sky». Critically Reading Ranciere on Democracy. Paper presented to the University of Chicago Political Theory Workshop. 1. 03. 2010. URL: http://ptw.uchicago.edu/Norval10.pdf

Ranciere J. Disagreement: Politics and Philosophy / transl. by J. Rose. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999. 159 р.

Stavrakakis Y. Negativity and Democratic Politics: Radical Democracy beyond Reoccupation and Conformism. Radical Democracy between Lack and Abundancy / L. Tonder and L. Tomassen eds. Manchester and New York: Manchester University Press, 2005. P. 182–205.

Zizek S. The Lesson of Ranciere. Ranciere Jacques. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. London, New York: Continuum, 2004. P. 67–79.

Опубліковано
2020-08-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Жеребкіна, І. (2020). (НЕ)ЗГОДА ПОЛІТИЧНОГО І ЕСТЕТИЧНОГО В ФІЛОСОФІЇ ЖАКА РАНСЬЄРА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 33-44. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-04