Жінки в стилі нуар

радянська версія

  • V. А. Sukovataya Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4939-7179
Ключові слова: нуар, шпигунський жанр, гендерні політики, радянське кіно

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу популярної культури в США і в СРСР періоду Холодної війни, а саме жанрам, розквіт яких був стимульований соціальними настроями Холодної війни (нуар, шпигунський детектив, ін.). Стверджується, що незважаючи на відмову радянської критики використовувати західну термінологію жанрів, нуар і шпигунський детектив існували в радянській літературі і кіно, проте мали власний національно-культурний зміст. Зокрема, образи «фатальних жінок» і «авантюристок», центральні для стилю нуар, були не характерні для радянської популярної культури, виключаючи твори, присвячені закордонному життю (наприклад, романи А. Толстого «Емігранти», «Гіперболоїд інженера Гаріна», ін ), проте мотиви нуару з'являються в радянській літературі і кіно з середини 1950х, коли на зміну офіційному оптимізму радянської публічної культури приходять емоції розчарування, трагізму життя (після смерті Й. Сталіна і викриття його культу особистості). У статті проаналізовано романи малодосліджених письменників Л. Овалова («Мідний гудзик») і Х.-М. Мугуева («Лялька пані Барк», «В тихому місті», «Вогняна лапа») в контексті біографій їх авторів, гендерних політик романів і радянських концептуалізацій «свободи» і опозиції «свій-чужий». Доводиться, що образи «авантюристок» і поетика шпигунських романів Овалова і Мугуева відтворює поетику «нуар» в радянській літературі, яка виявляється затребуваною при зображенні екзистенційних станів війни, еміграції, шпигунства, полону, і подібне. Доводиться, що в позднярадянській культурі мотиви нуару використовуються в кіно при зображенні біполярного і ворожого світу в фільмах шпигунському жанрі («Помилка резидента», «17 миттєвостей весни»), а також при зображенні поствоєнного періоду радянської культури з точки зору втрати ідеалів і зруйнованих доль великої кількості людей. Стверджується, що «радянський проект» не був відділений від культурного мейнстріму ХХ століття, він відчував культурно-стильові і ціннісні впливу західної популярної культури, і сам надавав певні впливи на неї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. А. Sukovataya, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доктор філософських наук, професор кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університетут імені В.Н. Каразіна

Посилання

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. - 3-е изд., перераб. и доп. // Леонид Ионин - Москва: Логос, 2000. - 431 с.

Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 1945- 1953 / Елена Зубкова - Москва: РАН. Ин-т рос. Истории, 2000. - 230 с.

Кристева Ю. Самі собі чужі: Пер. з фр. - Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004 / Юлія Кристева – 262 с.

Колпакиди А.И. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. / А. Колпакиди, М. Алексеев, В. Кочик - Москва: Кучково поле, 2012, - 976 с.

Левин М. Советский век: пер. с англ. / Мойше Левин. - Москва: Издательство «Европа», 2008. — 660 с.

Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Лора Малви // Антология гендерной теории. – Мн. : Пропилеи. – 2000. – С. 280-297.

Barson M. Red Scared! The Commie Menace in Propaganda and Pop Culture / Barson Michael, and Heller Steven – San Francisco: Chronicle Books, 2001. — 120 p.

Britton W. Beyond Bond. Spies in Fiction and Film / W. Britton – Westport, Connecticut, London: Praeger, 2005. – 300 p.

Covey W. Girl Power: Female-Centered Neo-Noir / W. Covey. In: Film Noir. Reader 2. Ed. by A. Silver and J. Ursini. ‒ New York: Limelight Editions, 1999. ‒ P. 311-327

Doherty T. Cold War, Cool Medium: Television, McCarthyism and American Culture / Thomas Doherty. ‒ New York: Columbia University Press, 2003. — 320 p.

Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. / Sheila Fitzpatrick – Oxford University Press, 1999. – 280 p.

Hayward S. Cinema Studies. The Key Concepts. / Susan Hayward – Routledge, London and New York, 2000 – 528 p.

Hepburn A. Intrigue. Espionage and Culture / Alan Hepburn – New Haven and London: Yale University Press, 2005. – 352 p.

Hofstadter R. The Paranoid Style in American Politics and Other Essays / Richard Hofstadter. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. – 368 p.

Lindner Ch. The James Bond Phenomenon: A Critical Reader / Ch. Lindner – Manchester Un. Press, 2003. – 272 p.

Shaw T. Cinematic Cold War: The American Struggle for Hearts and Minds / Shaw Tony, Youngblood Denise. ‒ Kansas: University Press of Kansas, 2010. – 312 p.

Schrecker Ellen W. Age of McCarthyism: A Brief History With Documents. / Ellen W. Schrecker – Bedford: St. Martin's, 2001. ‒ 308 p.

Tracey G. Film noir and Samuel Fuller’s Tabloid Cinema: Red (Action), White (Exposition) and Blue (Romance) / G. Tracey. In: Film Noir. Reader 2. Ed. by A. Silver and J. Ursini. ‒ New York: Limelight Editions, 1999. ‒ p. 160 (159-173 p.)

Zickmund S. Approaching the Radical Other: The Discursive culture of Cyberhate / S. Zickmund // The Cybercultures Reader. Ed. by D. Bell and B.M. Kennedy.- Routledge, 2000.- P. 237-253

Whitfield S. The Culture of the Cold War / S. Whitfield – JHU Press, 1996. – 275 р.

Опубліковано
2019-08-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Sukovataya, V. (2019). Жінки в стилі нуар. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 90-106. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-60-09