Криза свободи людини як елемент антропологічної кризи в техногенному суспільстві

Ключові слова: негативна свобода, позитивна свобода, можливості, техногенне суспільство

Анотація

У статті розглядається проблема свободи в період антропологічної кризи в зв'язку з розвитком, так званого постіндустріального (інформаційного) суспільства. Простір свободи - це сукупність перешкод і можливостей. В цьому відношенні свобода розглядається в ракурсі її зовнішньої і внутрішньої спрямованості як негативна і позитивна. Відповідно до цього розрізнення проводиться також розрізнення супутнього свободі поняття «можливість».

Інтегративна природа людини, що включає біо-соціально-духовні аспекти, дозволяє говорити про свободу дії, свободу вибору і свободу бажання. Можливості, пов'язані з негативною свободою, носять зовнішній характер і відносяться до біологічної та соціальної сфер. В цьому відношенні сучасне суспільство, яке характеризують як ліберально-демократична в політичному відношенні і постіндустріальне, інформаційне в економічному відношенні, надає людині більше можливостей, у порівнянні з попередніми етапами розвитку, а значить і свобод, як біологічній і соціальній істоті. Незважаючи на це, все частіше і все тривожніше звучать побоювання в тому, що сучасна людина втрачає свободу. З чим же це пов'язано?

Простір можливих дій, що забезпечується негативною свободою, робить можливою свободу вибору, зберігаючи зовнішню спрямованість при розгляді сутності свободи, так як обиране, або вже знаходитися зовні, або втілюється зовні. Це дозволяє говорити про свободу дії і свободу вибору як формах емпіричної свободи, тобто визнавати їх реальність.

Можливості, пов'язані з позитивною свободою, мають внутрішній характер і безпосередньо пов'язані з розумінням того, що є сутністю людини і як вона проявляється через  його волю. Це духовний рівень здійснення свободи. В сучасних міркуваннях про людину його нерідко оголошують метафізичним. Метафізичними стають і пов'язані з цим рівнем можливості.

Посилює негативні моменти такого підходу до духовної сутності людини то, що в «технічному і раціоналістичному світі» основним критерієм блага є користь. Це призводить до механізації всіх сфер людського життя і до певного бачення людини, як гвинтика механізму. Позначені дві основні загрози свободі людини в техногенному суспільстві йдуть від втручання в його внутрішній світ. Пряма загроза пов'язана з розширенням нейробіологічних наук в яких повністю об'єктивують людину. Непряма загроза виходить від її перебування в агресивному інформаційному середовищі, яке було б неможливим без розвитку техносередовища. Тут народжується новий вид несвободи через розвиток маніпулятивних технологій діями людини.

Взагалі можна зробити висновок, що втрата свободи при зростанні можливостей, що надаються розвитком технік і технологій, пов'язана з підміною можливостей, пов'язаних з «позитивною» свободою, що забезпечують людині простір для самовизначення і саморозвитку, можливостями, пов'язаними з «негативною» свободою, свободою людини, яка  споживає.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. N. Dyshkant, Національний технічний університет «ХПІ»

канд. філос. наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Манхейм к. Диагноз нашего времени. Очерки военного времени, написанные социологом / к. Манхейм. – м.: инион ан ссср, 1992. – 254 с.

Фромм э. Анатомия человеческой деструктивности / э. Фромм. – м.: аст, 2004. - 635 с.

вебер а. Избранное: кризис европейской культуры / а. Вебер. – м.: университетская книга, 1998. – 565 с.

Эллюль ж. Другая революция / ж. Эллюль. // новая технократическая волна на западе / отв. Ред. П. С. Гуревич. – м.: прогресс, 1986. 147–152 с.

Мамфорд л. Миф машины. Техника и развитие человечества / л. Мамфорд. – м.: логос, 2001. – 416 с.

Сэйтл салли, лилиенфельд скотт о. Нейромания. Как мы теряем разум в эпоху расцвета науки о мозге / салли сэйтл, скотт о. Лилиенфельд. – м.: издательство «э», 2016. – 368 с.

Фишер джон мартин полукомпатибилизм и его соперники / джон мартин фишер // логос. – 2016. Т. 26 № 5. – с. 131–174.

Сёрль джон сознание, мозг и наука [электронный ресурс] / джон сёрль. Режим доступа : http://biologo.ru/джон_с_рль_сознание_мозг_и_наука_/index3.html

Перебум дерк оптимистичный скептицизм относительно свободы воли / дерк перебум // логос. – 2016. Т. 26 № 5. – с. 59–102.

бодрийяр жан в тени молчаливого большинства или конец социального [электронный ресурс] / жан бодрийяр. Режим доступа : https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/125

аурелио печчеи человеческие качества / печчеи аурелио. М.: прогресс, 1985. – 311 с.

Опубліковано
2019-08-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
DyshkantТ. (2019). Криза свободи людини як елемент антропологічної кризи в техногенному суспільстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 35-43. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-60-04