Йога як крок до «автентичного вертикального напруження»

можливості та реальності

  • О. О. Dolskaya Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" http://orcid.org/0000-0002-9577-8282
  • V. V. Lobas Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-5624-2928
Ключові слова: йога, сучасна йога, тіло, епістемологія йоги, антропотехніка, трансцендентне

Анотація

Сучасні зміни в суспільстві, глобалізація, міжкультурні контакти привели до несподіваних результатів, пов’язаних із розумінням традиції йоги. Фахівці досліджують культурологічний, психологічний, медико-практичний, соціальний виміри занять йогою, але основне значення йоги як пошуку можливостей для вертикального сходження в умовах напруженого та стрімкого за темпами розвитку світу нівелюється. Є ряд досліджень із описами типів сучасної йоги, які сформувалися під впливом саме культури заходу. Автори статті пропонують переглянути ідею освіти саме західного зразка, спираючись на роздуми п. Слотердайка. Мистецтво виховання (paideia) стало інноваційним кроком давніх греків з метою наближення учнів до вертикальної стіни як символу здійснювати кроки до неможливого. Але вимоги життя за умов становлення індустріального суспільства знизили напругу цього гасла. В культурі індустріального суспільства йога як традиційна сфера східної філософії трансформувалась в новий феномен, роль та значення якого має досить розпливчатий характер по відношенню до своїх коренів. Найчастіше йогу розуміють як синтез духовного і фізичного із домінуванням останнього, не беручи до уваги її світоглядний характер і досвід та філософію гуру, йогіна (вчителя).

Автори підкреслюють схожість ідей між вищими вимогами у пошуках виходу до трансцендентного у культурах сходу та заходу на прикладах паралельного читання ідей paideia та традиційної йоги. Епістемологія йоги допомагає усвідомити нерозривність знань та моралі. В умовах розвитку сьогодення, коли ми відчуваємо перехід до нового характеру знань, де зацікавленість тілесним розгортається в нових контекстах, йога починає новий віток трансформацій. До того ж феномен тілесного набуває особливого значення в умовах відходу від метафізичної традиції розуміння людини. Тіло стає метафорою для означеності усього, що виходить за межі суто фізичного. Якщо епоха модерну позбавила людину найголовнішої її знахідки ‒ пошуку трансцендентного, пошуку виходу до нього, то в нових умовах розвитку людства ідея навчання антропотехнікам може наблизити йогу до її первісних витоків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. О. Dolskaya, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Доктор філософських наук, професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри філософії

V. V. Lobas, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Аспірантка кафедри філософії

Посилання

Дольська о.о. метафора сприйняття світу як підґрунтя духовної складової людства / о.о. дольська // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «духовність як складова української державності», 9-10 квітня 2019 р., харків. ‒ с. 88-90.

Дольская о. Трансформация йоги в условиях глобального рынка / о. Дольская // international scientific-practical conference «invitation theory and practice: problems and prospects» (2019, may 9-10) // электрон. Ресурс. [режим доступу] http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/62/tezes_2019%2005%2013.pdf?sequence=1&isallowed=y

Дольская о.а. трансформации рациональности в современном образовании / о.а. дольская (2013) // електрон. Ресурс. [режим доступу] // http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/khpi-press/4847

Слотердайк п. Інтерв’ю петера слотердайка з головним редактором німецького філософського часопису «philisophie magazin» вольфрамом айленбергером / п. Слотердайк. Пер. Култаєва м.д. // філософська думка, 2015, №2. ‒ с. 107-112.

Слотердайк п. Ти мусиш змінити своє життя (уривки з твору) / п. Слотердайк. Пер. Култаєва м. Д. // філософська думка, 2015, №2. ‒ с. 95-106.

Тибетская йога и тайные доктрины. Из добрых пожеланий расположенного ко всем будды саманта-бхадра (перевод ламы кази дава-самдуп). Составитель в. И. Эванс-венц (1957) // электрон. Ресурс. [режим доступу] http://bibleoteca.narod.ru/tibet-doctrina.pdf

Baier k. Modern yoga research: insights and questions / k. Baier (2016) // электрон. Ресурс [режим доступу] https://www.academia.edu/1239028/modern_yoga_research

De michelis elizabeth. A history of modern yoga: patanjali and western esotericism / elizabeth de michelis (2005). Http://modernyogaresearch.academia.edu/elizabethdemichelis

Feuerstein georg. 1947-2012 / traditional yoga studies (2019) // электрон. Ресурс. [режим доступу]: http://www.traditionalyogastudies.com/about-us/georg-feuerstein/

Ganeri j. Epistemic pluralism: from systems to stances / ganeri jonardon. Journal of the american philosophical association (30 january 2019) // электрон. Ресурс. [режим доступу] https://doi.org/10.1017/apa.2018.34

Newcombe s. The development of modern yoga: a survey of the field. The open university (uk) / s. Newcombe (2009) // электрон. Ресурс. [режим доступу] https://www.researchgate.net/publication/221935759_the_development_of_modern_yoga_a_survey_of_the_field

Revenue of the yoga industry in the united states from 2012 to 2020 (in billion u. S. Dollars) (2016) // электрон. Ресурс. [режим доступу] https://www.statista.com/statistics/605335/us-yoga-industry-revenue/

The oxford centre for hindu studies // электрон. Ресурс. [режим доступу] https://ochs.org.uk/lectures/by-topic/316

Yoga alliance // электрон. Ресурс. [режим доступу] https://www.yogaalliance.org

Опубліковано
2019-08-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
DolskayaО., & Lobas, V. (2019). Йога як крок до «автентичного вертикального напруження». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (60), 24-34. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-60-03