Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект

  • А. І. Андрющенко
  • І. М. Вітковська
Ключові слова: відповідальність, соціальне, соціальна відповідальність, соціальна культура

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем формування правової, соціальної держави та демократичного суспільства, а саме формування і розвитку соціальної відповідальності держави, бізнесу і громадянського суспільства. У статті соціальна відповідальність розглядається з позицій соціологічного підходу як відносно самостійний вид відповідальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Буко С. Корпоративная социальная ответственность как принцип ценностно-ориентированного менеджмента // Социология: теория, методы, маркетинг, 2006. - №2. – С. 149-158.

Буслов К. Социальное единство, противоречия, ответственность. – Минск, 1972.

Гнибеденко І. Соціальний захист населення в умовах кризи // Праця і зарплата. - 2009. - 21 січня (№3 (631)).

Козырков В.П. Разработка социологической категории ответственности // Социология – 2007. - № ¾. - С. 45-53.

Романова Л.В. Цілі бізнесу та відповідальність менеджменту в реалізації національної ідеї. // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. Київ, 2006. - №1. - С. 223.

Руководство по социальной ответственности. Международный стандарт. ISOMB/WCSR №113, 2007, ISO/WD 2600.

Смирнов Г.Л. Демократия, свобода и ответственность личности - М.,1968. - С. 30.

Стижов А. Формирование и развитие системы корпоративной социальной ответственности в современной экономике России. / Автор. диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2007. С. 31.

Философский энциклопедический словарь. М., 1997.

Опубліковано
2019-05-19
Як цитувати
Андрющенко, А., & Вітковська, І. (2019). Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект. SOCIOПРОСТІР, (8), 41-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12777
Розділ
РОЗДІЛ 4. АНДРЮЩЕНКО А. І.: НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)