Підготовка соціальних працівників в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

  • А. І. Андрющенко
  • С. О. Горбунова-Рубан
Ключові слова: соціальна робота, соціальні служби, соціальна сфера, державний стандарт, рамковий кваліфікатор підготовки спеціалістів

Анотація

У статті аналізуються проблеми підготовки соціальних працівників для установ, організацій, служб соціальної спрямованості. Розкривається сутність і зміст професійної соціальної роботи, підкреслюється її інтегративний, міждисциплінарний характер. Акцентується увага на складності інституціоналізації соціальної роботи як професійної діяльності соціального профілю.
Обґрунтовується неправомірність виведення останньої з напряму соціально-політичних дисциплін і віднесення її до економічних наук, що суперечить її сутності і змісту, оскільки соціальна робота виступає інструментом реалізації соціальної політики держави. Ставиться питання про необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації з соціальної роботи. Підкреслюється, що сьогодні в Україні немає фахівців такого рівня ані у вищих навчальних закладах, ані в науково-дослідних установах, ані в управлінських структурах різного рівня. 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрющенко А. И. Институционализация социальной работы как науки и профессии в Украине / А. И. Андрющенко // Социальная работа: история, теория, практика. – Мариуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – с. 75-90.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 [Електронний ресурс]: Верховна Рада України, 2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрана.

Козлов А. А. Практикум социального работника (для студентов вузов). / А. А. Козлов, Т. Б. Иванова –Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 320 с.

Лукашевич М. П. Соціологія соціальної роботи / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна – К., 2009.

Осадчая Г. И. Социология социальной сферы: [учебное пособие для высшей школы. Изд. 2-е, перераб., доп.] / Г. И. Осадчая – М. : Академический проект, 2003. – 334 с.

Опубліковано
2019-05-19
Як цитувати
Андрющенко, А., & Горбунова-Рубан, С. (2019). Підготовка соціальних працівників в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. SOCIOПРОСТІР, (8), 35-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12776
Розділ
РОЗДІЛ 4. АНДРЮЩЕНКО А. І.: НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ