Територіальна організація конфесійного простору західних областей України

  • Ivan Kostashchuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-9338-4538
Ключові слова: конфесійний простір, Західна Україна, релігійна активність населення, католицизм, православ’я, протестантизм

Анотація

Дослідження присвячено висвітленню територіальної організації сучасного конфесійного простору регіонів Західної України, який сформувався під дією складних історико-географічних чинників, а саме формування території України, суспільно-політичного життя окремих регіонів, впливу західноєвропейської цивілізації, національно-визвольних рухів, етнічного складу населення тощо.

Західноукраїнський регіон, до якого ми відносимо 8 областей, а саме: Закарпатську, Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Хмельницьку, виділяється високим рівнем релігійної мозаїчності та активності населення, що проявляється у високих показниках забезпеченості населення і населених пунктів релігійними громадами та організаціями, високою часткою тих, хто вважає себе віруючими і відвідує щотижня або принаймні раз у місяць богослужіння, та іншими показниками. Цікавим є те, що на території Західної України виділяються такі історико-географічні землі як Волинь, Закарпаття, Галичина, Північна Буковина, Південна Буковина, частково Дорогойщина та Поділля, що безумовно підкреслює цей регіон як особливий для дослідження географічних особливостей формування конфесійного простору. Православ’я в досліджуваному регіоні переважає у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях, а на Галичині (Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області) переважає греко-католицизм. Цікавим є те, що римо-католики у конфесійній структурі досить помітними є у Хмельницькій області, де в етнічній структурі помітну частку займають поляки. Протестантизм представлений в усіх регіонах, проте найбільше він зосереджений на Волині та Північній Бессарабії. У Закарпатській області представлена окрема конфесія – Закарпатська реформаторська церква, яку в основному сповідують угорці.

Встановлено, що конфесійний простір вирізняється не так за адміністративно-територіальними межами, як за історико-географічними краями, що підтверджує думку про основний вплив на процес його формування історико-географічних особливостей формування території, етнічного складу населення, демографічних процесів та інших суспільно-політичних чинників.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ivan Kostashchuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України та регіоналістики

Посилання

Krul, V.P. (1999). Krayeznavstvo: istorychna geografiya [Local studies: historical geography]. Chernivtsi: Chernivetskyi derzh. un-t im. Yu. Fedkovycha [in Ukrainian].

Kontent ofitsiynoho saytu YeKhB [Content of the official ECB website]. Retrieved from https://www.baptyst.com [in Ukrainian].

Kontent ofitsiynoho saytu KhVIeP [Content of the official UPC website]. Retrieved from http://www.chve.org.ua [in Ukrainian].

Kontent-materialy Relihiyno-informatsiynoi sluzhby Ukrainy [Content materials of the Religious Information Service of Ukraine]. Retrieved from https://risu.org.ua [in Ukrainian].

Materialy Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Materials of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Materialy ofitsiynoi storinky perepysu naselennya Ukrainy – 2001 [Materials of the official page of the census of Ukraine – 2001]. Retrieved from http://2001.ukrcensus.gov.ua [in Ukrainian].

Statystychna informatsiya Departamentu u spravakh relihiy ta natsionalnostey Ministerstva kultury Ukrainy [Statis-tical information of the Department for Religions and Nationalities of the Ministry of Culture of Ukraine]. Retrieved from http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk [in Ukrainian].

Statystychni zvity Ministerstva kultury Ukrainy [Statistical reports of the Ministry of Culture of Ukraine]. Retrieved from http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Kostashchuk, I. (2020). Територіальна організація конфесійного простору західних областей України. Часопис соціально-економічної географії, 29, 29-37. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-03