Редакційний штат

                                                                           Склад редакційної колегії

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: soc-econom-region@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9943-384X

   Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  sergiy.kostrikov@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4236-8474

   Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), e-mail: k_mez@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1974-7860

    Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  konstantin.nemets@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7262-2111

    Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  vilinaperesadko@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2439-2788

   Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна), e-mail: rudenko_valery@ukr.net, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7542-4399

    Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  kateryna.sehida@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

   Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Україна)

   Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна), e-mail: Oleh.Shabliy@lnu.edu.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1519-160X

    Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: chseg@karazin.uaORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1155-057X

 

                                                                   Члени міжнародної редакційної ради

 Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь), e-mail: Antipova@bsu.byORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7862-5500

 Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина), e-mail: yalcin.arisoy@deu.edu.trORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4095-1543

 Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія), e-mail: michael.gentile@sosgeo.uio.noORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5224-788X

 Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), науковий співробітник, Географічний інститут Угорської академії наук (Угорщина), e-mail: karacsonyidavid@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2564-1536

 Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США), е-mail: wei.li@asu.edu 

 Михненко Влад – доктор філософії (політична економія), доцент кафедри сталого розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Університет Оксфорд (Великобританія), e-mail: Vlad.Mykhnenko@conted.ox.ac.uk, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8944-0608

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія), е-mail: cezarmorar@yahoo.comORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0211-5883

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри географії та землезнавства, Географічний інститут, Рурський університет у Бохумі (Німеччина), e-mail: maik.netzband@rub.deORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9726-5886

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан), e-mail: gulnaran@mail.ru, ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gulnara_Nyussupova

         Станайтіс Саулюс – доктор наук (соціальні науки), професор академії освіти Університету Вітовта Великого, м. Вільнюс (Литва), e-mail: saulius.stanaitis@vpu.ltORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7919-9547

Субірос Джосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія), e-mail: josep.vila@udg.eduORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7746-9227

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща), e-mail: dani@umk.plORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6079-6838