Галузь та проблематика

У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. Публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн.

Журнал має такі рубрики. До рубрики «Горизонти науки» приймаються статті провідних науковців, у яких висвітлюються питання теорії та методології сучасних суспільно-географічних досліджень, піднімаються проблеми нових теоретико-методологічних підходів у науці. У рубриці «Наукові повідомлення» публікуються результати прикладних суспільно-географічних досліджень на матеріалах регіонів України та інших країн. Рубрика «Дослідження молодих науковців» дає можливість аспірантам та здобувачам наукового ступеня публікувати результати власних дисертаційних досліджень. У рубриці «Рецензії» розміщуються рецензії на монографії та інші наукові видання, що вийшли у світ. Рубрика «Постаті» присвячена видатним науковцям у галузі суспільної географії. У ній висвітлюється їх життєвий і творчий шлях та внесок у розвиток географічної науки. У рубриці «Ювілеї» публікуються вітання із знаменними датами провідних вчених – суспільних географів.

Цифровий ідентифікатор DOI (The Digital Object Identifier): 10.26565/2076-1333

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування: Рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів. Так зване незалежне рецензування. Є як мінімум 2 або більше рецензентів для рецензування всіх статей випуску. 
Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії та міжнародної ради журналу "Часопис соціально-економічної географії" – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні науковці, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або відхилення.

Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає два - чотири тижні. Після отримання авторами статей рецензій їм надається чотири тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Політика відкритого доступу

 Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етичний кодекс

Редакція "Журналу соціально-економічної географії" в своїй діяльності керується нормами, викладеними в роботі Добропорядна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (упор. А.А. Гужва, І.А. Солдатенко, Х .: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом вченого України та документом Норми поведінки та найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори і рецензенти керуються Етичним кодексом вченого України.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік.

Дедлайн прийому статей для кожного номеру становить:

№ 1 поточного року - до 1 квітня 

№ 2 - до 1 жовтня.

"Часопис соціально-економічної географії" зареєстрований у міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus 

DOAJ

Ulrich's Periodicals Directory 

Google Scholar

InfoBase Index 

Eurasian Scientific Journal Index

Scientific Indexing Services

Cite Factor

Research Bible

OAJI

ERIH PLUS