Релігійна складова етнокультурного розвитку поліетнічного регіону Чернівецької області

  • Ivan Kostashchuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-9338-4538
Ключові слова: етнокультурний розвиток регіону, релігійний простір, сакральне мистецтво, сакральна архітектура, Північна Буковина, Північна Бессарабія, Чернівецька область

Анотація

У даній статті автором розглядаються територіальні відміни у формуванні релігійної складової етнокультурного розвитку регіону Чернівецької області, який вирізняється своєю етноконтактністю, поліетнічністю та транскордонністю. На його території проживають представники більше 130 етнічних груп, а українці, румуни та молдовани межують між собою щільно заселеними територіями. Також унікальним є те, що тут представлені два історико-географічні краї українців – Північна Буковина та Північна Бессарабія, а також частини румунського історико-географічного краю – Дорогойщини. На території Північної Буковини, а саме у гірських її частинах, населення відноситься до етнографічної групи – гуцулів, які сформували та зберегли свою етнічну культуру.

Роки незалежності України ознаменувалися складними трансформаційними процесами, які відбувалися в багатьох сферах життєдіяльності суспільства: зміни у державних інституціях, політичному устрою, у питаннях власності, етнокультурного розвитку регіонів тощо. Моральні принципи та пріоритети як суспільства в цілому, так і окремої людини суттєво стали відрізнятися від цінностей попереднього покоління. Відбулися корінні зміни і в релігійній сфері, як невід’ємній частині життєдіяльності будь-якого суспільства, одного з вагомих соціальних інститутів українського народу. Змінилися деякою мірою функції та суспільна значущість релігії. Так, С. Здіорук визначає суспільну значущість релігії «…не лише її духовним чи метакультурним впливом, а й активною політичною, соціальною та економічною діяльністю як у процесі етногенезу, так і створення та розвитку держави». Це звичайно вказує на важливість врахування релігійного фактору у процесі формування розвитку регіонів, в тому числі і етнокультурного, який є основою для розвитку туризму, художніх промислів, культури та інших галузей економіки.

У статті поглиблюються теоретико-методологічні принципи суспільно-географічного дослідження етнокультурного розвитку, проведено аналіз його релігійної складової, простежено вплив формування території та інших історичних чинників на процес становлення релігійного простору, його матеріальної та духовної складової.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ivan Kostashchuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України та регіоналістики

Посилання

Zakon Ukrainy Pro zasady derzhavnoi regionalnoi polityky: pryinyatyi 05 lyut. 2015 roku № 156-VIII [Law of Ukraine on the Principles of State Regional Policy from February 5 2015, № 156-VIII]. (2015, Mart 4). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 39 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro turyzm: pryinyatyi 15 ver. 1995 roku № 324/95-VR [Law of Ukraine on Tourism from September 15 1995, № 324/95-BP]. (1995, November 14). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine [in Ukrainian].

Ataman, L.V. (2015). Issledovanie sakralnogo prostranstva regiona: metodologiya i printsypy [Study of sacred space in the region: methodology and principles]. Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal – Pskov Regional Journal, 23, 107-117 [in Russian].

Kostyshyn, S.S. (Eds.). (1998). Bukovyna: istorychnyi narys [Bukovyna: a historical essay]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 416 [in Ukrainian].

Buchko, Zh.I. (2015). Transkordonnyi turyzm u konteksti evrointegratsii Ukrainy [Cross-border tourism is in the context of eurointegration of Ukraine]. Naukovyi visnyk Chernivetszkoho universytetu: Seriya Geografiya – Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Series Geography, 744-745, 109-111 [in Ukrainian].

Dzhaman, V., Zablotovska, N., Kostashchuk, I., Staryk, V., & Khalavka, T. (2011). Etnichna mapa bukovynskoho prykordonnya na zlami tysyacholit`[Ethnic map of the Bukovynian frontier at the turn of the millennium]. Chernivtsi: Prut, 64 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O. (2006). Chernivetska oblast – polietnichna etnokontaktna terytoriya [Chernivtsi region is a polyethnic ethnocontact territory]. Naukovyi visnyk Chernivetszkoho universytetu: Seriya Geografiya – Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Series Geography, 246, 114-126 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O., & Kostashchuk, I.I. (2009). Natsionalna struktura naselennya etnokontaktnykh zon [National structure of the population of ethnocontact zones]. Chernivtsi: ChNU, 288 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O., Kostashhuk, I.I., & Hrytsevych, V.S. (2019). Religiyni rumunomovni hromady Chernivetszkoi oblasti [Religious Romanian-speaking communities of Chernivtsi region]. Bintel. Zhurnal geopolitychnoi analityky – Bintel. Journal of Geopolitical Analytics, 1, 21-29 [in Ukrainian], 65-70 [in English].

Dnistryanskyi, M.S. (2014). Politychna geografiya Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Political geography of Ukraine: a textbook]. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 348 [in Ukrainian].

Kostashchuk, I.I. (2004). Osoblyvosti proyavu religiynoi prynalezhnosti naselennya u yogo natsionalniy strukturi (na prykladi Chernivetszkoi oblasti) [Features of the manifestation of religious affiliation of the population in its national structure (on the example of Chernivtsi region)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedagogichnoho universytetu. Seriya: Geografiya – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Geography, 3, 119-122 [in Ukrainian].

Kostashchuk, I.I. (2011). Terytorialna organizatsiya religiynoi sfery regioniv Ukrainy [Territorial organization of the religious sphere of the regions of Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskoho natsionalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Nauchnyi zhurnal. Seriya «Geografiya» - Scientific notes of V.I. Vernadsky Tauride National University. Scientific journal. Geography series, Tom 24 (63), № 2, Chast 3, 137-143 [in Ukrainian].

Kostashhuk, I.I. (2005). Terytorialni osoblyvosti natsionalnoho skladu naselennya Chernivetszkoi oblasti [Territorial features of the national composition of the population of Chernivtsi region]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedagogichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsyubynskoho. Seriya : Geografiya – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Geography, 8, 131-133 [in Ukrainian].

Krul, V.P. (1999). Krayeznavstvo: istorychna geografiya [Local lore: historical geography]. Chernivtsi: Chernivetskyi derzh. un-t im. Yu. Fedkovycha, 107 [in Ukrainian].

Ekkel, B.M. (1976). Opredelenie indeksa mozaichnosti natsionalnogo sostava respublk, kraev i oblastey SSSR [Determination of the mosaic index of the national composition of the republics, territories and regions of the USSR]. Sovetskaya etnografiya, 2, 33-42 [in Russian].

Materialy saytu Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Materials of the site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Kontent-materialy saytu Religiyno-informatsiynoi sluzhby Ukrainy [Content materials of the site of the Religious Information Service of Ukraine]. risu.org.ua. Retrieved from https://risu.org.ua.

Materialy ofitsiynoi storinky perepysu naselennya Ukrainy – 2001 [Materials of the official page of the census of the population of Ukraine – 2001]. 2001.ukrcensus.gov.ua. Retrieved from http://2001.ukrcensus.gov.ua.

Materialy saytu Holovnoho upravlinnya statystyky u Chernivetskiy oblasti [Materials of the site of the Main Department of Statistics in Chernivtsi region]. www.cv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.cv.ukrstat.gov.ua.

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Kostashchuk, I. (2020). Релігійна складова етнокультурного розвитку поліетнічного регіону Чернівецької області. Часопис соціально-економічної географії, 28, 51-63. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-06
Розділ
Наукові повідомлення