Релігійна складова етнокультурного розвитку поліетнічного регіону Чернівецької області

  • Ivan Kostashchuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-9338-4538
Ключові слова: етнокультурний розвиток регіону, релігійний простір, сакральне мистецтво, сакральна архітектура, Північна Буковина, Північна Бессарабія, Чернівецька область

Анотація

У даній статті автором розглядаються територіальні відміни у формуванні релігійної складової етнокультурного розвитку регіону Чернівецької області, який вирізняється своєю етноконтактністю, поліетнічністю та транскордонністю. На його території проживають представники більше 130 етнічних груп, а українці, румуни та молдовани межують між собою щільно заселеними територіями. Також унікальним є те, що тут представлені два історико-географічні краї українців – Північна Буковина та Північна Бессарабія, а також частини румунського історико-географічного краю – Дорогойщини. На території Північної Буковини, а саме у гірських її частинах, населення відноситься до етнографічної групи – гуцулів, які сформували та зберегли свою етнічну культуру.

Роки незалежності України ознаменувалися складними трансформаційними процесами, які відбувалися в багатьох сферах життєдіяльності суспільства: зміни у державних інституціях, політичному устрою, у питаннях власності, етнокультурного розвитку регіонів тощо. Моральні принципи та пріоритети як суспільства в цілому, так і окремої людини суттєво стали відрізнятися від цінностей попереднього покоління. Відбулися корінні зміни і в релігійній сфері, як невід’ємній частині життєдіяльності будь-якого суспільства, одного з вагомих соціальних інститутів українського народу. Змінилися деякою мірою функції та суспільна значущість релігії. Так, С. Здіорук визначає суспільну значущість релігії «…не лише її духовним чи метакультурним впливом, а й активною політичною, соціальною та економічною діяльністю як у процесі етногенезу, так і створення та розвитку держави». Це звичайно вказує на важливість врахування релігійного фактору у процесі формування розвитку регіонів, в тому числі і етнокультурного, який є основою для розвитку туризму, художніх промислів, культури та інших галузей економіки.

У статті поглиблюються теоретико-методологічні принципи суспільно-географічного дослідження етнокультурного розвитку, проведено аналіз його релігійної складової, простежено вплив формування території та інших історичних чинників на процес становлення релігійного простору, його матеріальної та духовної складової.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ivan Kostashchuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, ivan_kostaschuk@ukr.net

доктор географічних наук, доцент кафедри географії України та регіоналістики

Посилання

Zakon Ukrainy Pro zasady derzhavnoi regionalnoi polityky: pryinyatyi 05 lyut. 2015 roku № 156-VIII [Law of Ukraine on the Principles of State Regional Policy from February 5 2015, № 156-VIII]. (2015, Mart 4). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine, 39 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro turyzm: pryinyatyi 15 ver. 1995 roku № 324/95-VR [Law of Ukraine on Tourism from September 15 1995, № 324/95-BP]. (1995, November 14). Holos Ukrainy – Voice of Ukraine [in Ukrainian].

Ataman, L.V. (2015). Issledovanie sakralnogo prostranstva regiona: metodologiya i printsypy [Study of sacred space in the region: methodology and principles]. Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal – Pskov Regional Journal, 23, 107-117 [in Russian].

Kostyshyn, S.S. (Eds.). (1998). Bukovyna: istorychnyi narys [Bukovyna: a historical essay]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 416 [in Ukrainian].

Buchko, Zh.I. (2015). Transkordonnyi turyzm u konteksti evrointegratsii Ukrainy [Cross-border tourism is in the context of eurointegration of Ukraine]. Naukovyi visnyk Chernivetszkoho universytetu: Seriya Geografiya – Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Series Geography, 744-745, 109-111 [in Ukrainian].

Dzhaman, V., Zablotovska, N., Kostashchuk, I., Staryk, V., & Khalavka, T. (2011). Etnichna mapa bukovynskoho prykordonnya na zlami tysyacholit`[Ethnic map of the Bukovynian frontier at the turn of the millennium]. Chernivtsi: Prut, 64 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O. (2006). Chernivetska oblast – polietnichna etnokontaktna terytoriya [Chernivtsi region is a polyethnic ethnocontact territory]. Naukovyi visnyk Chernivetszkoho universytetu: Seriya Geografiya – Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Series Geography, 246, 114-126 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O., & Kostashchuk, I.I. (2009). Natsionalna struktura naselennya etnokontaktnykh zon [National structure of the population of ethnocontact zones]. Chernivtsi: ChNU, 288 [in Ukrainian].

Dzhaman, V.O., Kostashhuk, I.I., & Hrytsevych, V.S. (2019). Religiyni rumunomovni hromady Chernivetszkoi oblasti [Religious Romanian-speaking communities of Chernivtsi region]. Bintel. Zhurnal geopolitychnoi analityky – Bintel. Journal of Geopolitical Analytics, 1, 21-29 [in Ukrainian], 65-70 [in English].

Dnistryanskyi, M.S. (2014). Politychna geografiya Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Political geography of Ukraine: a textbook]. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 348 [in Ukrainian].

Kostashchuk, I.I. (2004). Osoblyvosti proyavu religiynoi prynalezhnosti naselennya u yogo natsionalniy strukturi (na prykladi Chernivetszkoi oblasti) [Features of the manifestation of religious affiliation of the population in its national structure (on the example of Chernivtsi region)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedagogichnoho universytetu. Seriya: Geografiya – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Geography, 3, 119-122 [in Ukrainian].

Kostashchuk, I.I. (2011). Terytorialna organizatsiya religiynoi sfery regioniv Ukrainy [Territorial organization of the religious sphere of the regions of Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskoho natsionalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Nauchnyi zhurnal. Seriya «Geografiya» - Scientific notes of V.I. Vernadsky Tauride National University. Scientific journal. Geography series, Tom 24 (63), № 2, Chast 3, 137-143 [in Ukrainian].

Kostashhuk, I.I. (2005). Terytorialni osoblyvosti natsionalnoho skladu naselennya Chernivetszkoi oblasti [Territorial features of the national composition of the population of Chernivtsi region]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedagogichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsyubynskoho. Seriya : Geografiya – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Geography, 8, 131-133 [in Ukrainian].

Krul, V.P. (1999). Krayeznavstvo: istorychna geografiya [Local lore: historical geography]. Chernivtsi: Chernivetskyi derzh. un-t im. Yu. Fedkovycha, 107 [in Ukrainian].

Ekkel, B.M. (1976). Opredelenie indeksa mozaichnosti natsionalnogo sostava respublk, kraev i oblastey SSSR [Determination of the mosaic index of the national composition of the republics, territories and regions of the USSR]. Sovetskaya etnografiya, 2, 33-42 [in Russian].

Materialy saytu Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Materials of the site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Kontent-materialy saytu Religiyno-informatsiynoi sluzhby Ukrainy [Content materials of the site of the Religious Information Service of Ukraine]. risu.org.ua. Retrieved from https://risu.org.ua.

Materialy ofitsiynoi storinky perepysu naselennya Ukrainy – 2001 [Materials of the official page of the census of the population of Ukraine – 2001]. 2001.ukrcensus.gov.ua. Retrieved from http://2001.ukrcensus.gov.ua.

Materialy saytu Holovnoho upravlinnya statystyky u Chernivetskiy oblasti [Materials of the site of the Main Department of Statistics in Chernivtsi region]. www.cv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.cv.ukrstat.gov.ua.

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
0 статей
Розділ
Наукові повідомлення