Часопис соціально-економічної географії https://periodicals.karazin.ua/socecongeo <p>Фахове видання з географічних наук.</p> <p>Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі.</p> <p>Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії.</p> Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна uk-UA Часопис соціально-економічної географії 2076-1333 Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br />Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.<br /><br />Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.<br /><br />Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access). Спроба інтерпретації скорочення угорських малих міст у контексті постсоціалістичної трансформації https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11056 <p>Метою даної статті є аналіз скорочення малих міст у рамках моделей і концепцій постсоціалістичних трансформацій міст. Багато авторів розглядали такі проблеми трансформації, а скоріше фокусувались на описі розвитку великих міст та аналізі трансформації міського простору і суспільства. Нинішня криза малих міст відбувається у більш пізні десятиліття планової економіки, коли вимушена і дещо переоцінена модернізація малих міст зіграла важливу роль у міській мережі. Ця модернізація була централізовано спланована, очолювалася і фінансувалася, але через виснаження цих екзогенних джерел невеликі міста поверталися до менш інтенсивного шляху розвитку.</p> András Trócsányi Gábor Pirisi Éva Máté ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 5 20 10.26565/2076-1333-2018-24-01 Екологічна парадигма міст в епоху пост-Брундтланд: проблеми збереження історичних міських ландшафтів як живих міст https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11058 <p>Стійкість є нагальним і складним завданням для урбаністів. Основна увага у його розв’язанні приділяється більш широким питанням навколишнього середовища і суспільства, розширюючи тим самим концепцію, визначену в доповіді Брундтланд. Еко-місто, екологічний слід, зелене будівництво і культурне планування є одними із значних ініціатив, викликаних реінкарнацією сталого розвитку доповіді Брундтланд. Перевіривши типи спільного існування природи і культури, ми спробували підкреслити значення суспільства у визначенні місць для сталого розвитку. Перша адміністративна столиця Шрі-Ланки, місто всесвітньої спадщини Анурадхапура, була побудована як політичний релігійний поліс. Важливість цього міста визначається його географічним положенням, розвиненою річковою цивілізацією та іншими чинниками, які були встановлені. Захист центру міста як мертвого пам'ятника, орієнтованого на один культурний шар, підриває його багатокультурне значення. Це перетворення багатокультурного місця у монокультурний простір виснажило його придатність для життя і не є стійким. Виявивши, як ці примусові цінності оскаржують життєздатність міста, було використано еко-містобудування та культурне планування, щоб відновити життєздатність королівського парку міста. Наш план відновлення, заснований на соціально-культурній концепції еко-міста, не тільки зміцнив стійкість міста, а й підготував підґрунтя для еко-суспільства.</p> Harsha Munasinghe ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 21 30 10.26565/2076-1333-2018-24-02 Трансформація аграрної сфери України: підходи до вивчення https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11059 <p>Проаналізовано поняття «аграрна сфера», подано її структуру, визначено співвідношення понять, пов’язаних з аграрною сферою: «аграрний сектор» та «агропромисловий комплекс». Розглянуто сутність понять «трансформація аграрної сфери» з позицій суспільно-географічного підходу. Визначено чинники виникнення трансформаційних процесів в аграрній сфері України. Подано періодизацію аграрних трансформацій на теренах України, їх еволюцію, проаналізовано думки щодо початку процесів аграрної трансформації в Україні та причин небажаних наслідків. Проаналізовано сучасні напрямки протікання трансформаційних процесів в аграрній сфері України. Розглянуто структуру стратегії трансформації аграрної сфери України та досягнення позитивних ефектів у результаті трансформації.</p> Lyudmyla Niemets Maryna Lohvynova Yuriy Kandyba Lyudmyla Klyuchko Oleksiy Kraynukov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 31 38 10.26565/2076-1333-2018-24-03 Система розселення регіону як основа формування полюсів росту (на прикладі Харківської області) https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11061 <p>У статті розглянуто систему розселення регіону у якості основи формування полюсів росту на прикладі Харківської області. Проведено аналіз наукового доробку у сфері «центр-периферійних» теорій, теорії «центральних місць» та вивчення опорного каркасу розселення. Наведено ретроспективний аналіз дослідження в світовій науці міст та міського простору. Розкрито просторово-часові аспекти формування сучасної системи міського розселення Харківської області. За теорією інтегральних систем розселення виявлено різнорангові організаційні ядра системи розселення населення Харківської області. Визначено проблеми та перспективи еволюції системи розселення Харківської області.</p> Kostyantyn Niemets Kateryna Kravchenko Anastasiia Mazurova Kateryna Sehida Anatoly Lurie ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 39 46 10.26565/2076-1333-2018-24-04 Використання теорії центральних місць з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11064 <p>У статті застосовані положення теорії центральних місць В.&nbsp;Кристаллера для побудови моделі системи населених пунктів Харківської області. Після застосування сітки Кристаллера розрахунок індексу міри несхожості для Харківської області показав близьке до середнього значення, що свідчить про оптимальність моделі. Запропонована модель системи населених пунктів може бути використана з метою удосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області.</p> Артур Голіков Павло Черномаз ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 47 55 10.26565/2076-1333-2018-24-05 Просторова організація мережі туристичних об'єктів Криворіжжя https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11069 <p>До сьогодні туристичні об’єкти Криворіжжя досліджувались багатьма географами, але переважно у туризмознавчому аспекті. Зважаючи на доволі значну площу і оригінальну конфігурацію Кривбасу як старопромислового регіону виникає проблема формування мережі туристичних об’єктів, а, відтак, дослідження її просторової організації. Для цього в роботі вперше застосовані такі методи просторового аналізу як полігони Вороного. Результати такого аналізу дозволили уточнити рекреаціно-техногенне районування Кривбасу, а також дослідити головні закономірності просторової організації мережі туристичних об’єктів регіону. Результати дослідження будуть корисними при плануванні маршрутів в межах туристичної логістики.</p> Daria Shiyan Tetiana Kazakova Sergii Sonko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 56 63 10.26565/2076-1333-2018-24-06 Трансформація туризму Сходу України в умовах конфлікту https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11070 <p>В статті проведено аналіз стану туризму в Донецькій та Луганській областях напередодні та в період конфлікту. З’ясовано, що туризм зазнав значних негативних змін у своєму розвитку, відбулося значне зниження туристичних потоків у східних областях, зменшилася кількість туристичних об’єктів, колективних засобів розміщення. Визначено, що туристична привабливість та імідж регіону майже втрачено в результаті конфлікту. Виділено перелік основних негативних наслідків впливу конфлікту на туризм як на сході так і загалом в Україні</p> Galina Zavarika ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 64 73 10.26565/2076-1333-2018-24-07 Туристично-рекреаційні можливості Рокитнівського району Рівненської області https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11078 <p>У роботі проаналізовано просторову диференціацію туристично-рекреаційних ресурсів Рокитнівського району Рівненської області, розглянуто інформаційні можливості пропонованої авторами моделі туристичної карти Рокитнівщини для формування туристично-рекреаційної привабливості району. Визначено найдоцільніші види туристично-рекреаційної діяльності. Перелічені можливості відповідають критеріям мотивації для розвитку зеленого, аматорського, культурно-пізнавального, паломницького, релігійного, сентиментального видів туризму, відновлення життєвих сил, загального оздоровлення туристів і рекреантів.</p> Zoya Karpiuk Yurii Khmeliovskyi Mykola Pavlushenko Roman Kacharovskyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 74 82 10.26565/2076-1333-2018-24-08 Східноєвропейський газовий хаб у системі європейських газових хабів https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11081 <p>Метою роботи є висвітлення важливих географічних передумов формування проектованого Східноєвропейського газового хабу та його конкурентоспроможності на газовому ринку Європи. У статті розглянено географічне положення як важливу логістичну перевагу при формуванні Східноєвропейського газового хабу. Розглянено одні із основних об’єктів газотранспортної інфраструктури – газові сховища, на базі яких повинен сформуватись майбутній український газовий хаб. Проаналізовано основні параметри функціонування газових сховищ. Вивчено європейський досвід функціонування газових хабів. Проведено аналіз функціонування газових хабів Німеччини та їх зв'язок з газосховищами країни. У найбільшій мірі у даній праці використовуються конкретнонаукові методи, а саме метод аналізу аналогових ареалів, оскільки проводиться дослідження об’єктів – газових хабів шляхом їх співставлення і метод порівняння. Також застосовується картографічний метод для наочного висвітлення досліджуваної проблематики.</p> Maryana Yaroshevych ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 83 89 10.26565/2076-1333-2018-24-09 Зміни у культурному ландшафті ґміни Солина https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/11082 <p>Дослідження проведено в актуальних межах ґміни Солина (польське Solina), розташованій у Ліському повіті Підкарпатського воєводства (powiat Leski, województwо Podkarpackie) у південно-східній Польщі. Представлено динаміку поселень у ґміні Солина від другої половини XVIII століття до другої половини ХХ століття із застосуваням GIS, а також&nbsp; втрату традиційних сільських систем, їх інфраструктури та культурних надбань.</p> Ігор Козак Ганна Козак ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-06-07 2018-06-07 24 90 97 10.26565/2076-1333-2018-24-10