Відображення ціннісної домінанти «Життя» в щотижневику «Дзеркало тижня. Україна» в період з вересня по листопад 2019 року

  • Євгенія Сергіївна Литвишко Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5592-6172
Ключові слова: цінність, ціннісна домінанта, антицінність, медіатекст, мас-медіа

Анотація

«Ціннісна домінанта» представляє собою одну з найважливіших універсалій, що є об’єктом досліджень в гуманітарних та філософських науках. Окрім цього, саме дослідження ціннісних домінант дозволяє визначити складні процеси соціокультурного життя суспільства. Оскільки наразі ми перебуваємо в гострій та невизначеній ситуації, яка пов’язана не тільки з внутрішньополітичними, економічними та соціальними проблемами, а і з зовнішньополітичними, як, наприклад, агресія зі сторони Російської Федерації та нестабільна ситуація у світі загалом, предметом дослідження була обрана ціннісна домінанта «ЖИТТЯ» та її похідні «ЖИТИ», «ВИЖИВАТИ», «ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ», а також її антонімічна антицінність «СМЕРТЬ» та її похідні «ПОМИРАТИ», «ГИНУТИ», «ВБИВАТИ», «ВБИТІ». Метою статті є визначення параметрів використання названої ціннісної домінанти в сильних позиціях тексту, а також контексту, в якому вона використовується. Інструментом дослідження є комп’ютерна програма для аналізу текстів MAXQDA. На основі кількісного, якісного та кластерного аналізу було встановлено, що ціннісна домінанта «ЖИТТЯ» в медіатекстах зазначеного періоду найчастіше занурена в негативний контекст та часто використовується поряд із антицінностями.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1
Опубліковано
2021-11-20
Як цитувати
Литвишко, Є. С. (2021). Відображення ціннісної домінанти «Життя» в щотижневику «Дзеркало тижня. Україна» в період з вересня по листопад 2019 року. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17958
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ