Блог як мовленнєвий жанр – еволюція епістолярного жанру

  • Оксана Євгенівна Гомотюк Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-2856-8541
  • Леся Іванівна Біловус Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна http://orcid.org/0000-0003-4882-4511
  • Наталія Мирославівна Яблонська Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-5790-1526
  • Олена В’ячеславівна Васильків Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-7017-8299
Ключові слова: епістолярний жанр, «класичний» щоденник, блог-щоденник, інтернет-комунікація, блогосфера

Анотація

тернет-комунікація на початку ХХ століття почала відігравати важливу роль у соціокультурному житті українців. Розвиток інтернет-простору, відповідно, впливає на веб-сайти, сервіси та платформи, де функціонує блогосфера – сукупність всіх блогів, спільнот та соціальних мереж. Вона являє собою конкретну особистісно-орієнтовану зону інтернет-комунікацій, яка формує визначену субкультуру та оформляється в соціальній мережі для соціальної взаємодії користувачів. У статті досліджено еволюцію жанру «класичного» щоденника до віртуального блогу-щоденника в інтернет-мережі. Проведено аналіз блогу в жанровому аспекті, доведено його епістолярне походження. Розглянуто особливості цих двох жанрів, виділено спільні та відмінні риси блогу-щоденника як жанру інтернет-дискурсу. Також було простежено жанрові ознаки «класичного» щоденника, що знайшли відображення у блозі. Досліджено, що, еволюціонуючи в інтернет-комунікацію, офлайновий щоденник видозмінюється, трансформується, але водночас зберігає майже всі свої головні ознаки. Доведено, що найбільших змін зазнав тип адресата, змінились і стосунки між автором та читачем. Основні відмінності жанрових ознак блогу від щоденника «класичного» – публічність, спілкування з однодумцями та прийняття відповідальності за публічно представлений текст. За жанровою класифікацією Т. В. Шмельової, у порівняльному аналізі досліджено, які жанрові властивості «класичного» щоденника успадкував блог. Було порівняно комунікативну мету, образ автора, образ адресата, образ минулого, образ майбутнього, тип диктумного змісту та мовне втілення у двох цих жанрах. З’ясовано, що комунікативний простір Інтернету зумовлює зміни в компонентах жанрової структури «класичного» офлайнового щоденника, модифікує, розвиває його відповідно до потреб сучасного суспільства. Блог-щоденник як «наступник» має іншу комунікаційну мету, що призводить до еволюції епістолярного жанру в принципі та жанру «класичного» щоденника, зокрема.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

`1
Опубліковано
2021-11-20
Як цитувати
Гомотюк, О. Є., Біловус, Л. І., Яблонська, Н. М., & Васильків, О. В. (2021). Блог як мовленнєвий жанр – еволюція епістолярного жанру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17956
Розділ
ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ