Соціологія та журналістика: точки зіткнення

  • Г. І. Масюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: журналістика, соціологія, інформація, соціологія журналістики, суспільство

Анотація

У статті розкрито точки зіткнення таких суспільствознавчих галузей як соціологія та журналістика. З’ясовано, що ці галузі пізнання процесів та явищ суспільства є близькими, хоча мають певні відмінності. У методах пізнання соціологія та журналістика дуже схожі. Принципова відмінність між ними проявляється у методах викладу одержаної інформації. Спільне і відмінне у соціології та журналістиці знаходяться у постійній динамічній рівновазі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бергер Н. В. Теория и практика журналистского расследования [Электронный ресурс] / Н. В. Бергер. — СПб. : СПБГУ, 2006. — 363 с. — Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?id.

Кропотов Л. А. Журналистика на путях социологии: методы социологического исследования в журналистской практике : учеб. пос. / Л. А. Кропотов. — Свердловск : УГУ, 1976. — 69 с.

Лаврик О. В. Соціальна проблематика газетних виступів : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Лаврик. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 72 с. — Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/.

Социология журналистики [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. И. Дмитриев. — Минск : БГУ, 2001. — 150 с. — Режим доступа : http://ulit.inf.ua/sotsiologiya-jurnalistika-obschee-6340.html.

Фінклер Ю. Е. Чи є перетин інтересів у журналістики та соціології? [Електронний ресурс] / Ю. Е. Фінклер. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act.

Фомичева И. Д. Социология СМИ : учеб. пос. / И. Д. Фомичева. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 360 c.

Wimmer Roger D. Mass Media Research / Wimmer Roger D., Dominick Joseph R. — Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1994.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Масюк, Г. (2018). Соціологія та журналістика: точки зіткнення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 18-22. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11842
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ