Телерадіомовлення як засіб соціальних комунікацій в Україні: формування новинного контенту

  • В. П. Федоренко Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: медіа, радіомовлення, контент, новини, соціальні комунікації, аудиторія

Анотація

Доведено, що медіа України мають безпосередній вплив на формування новинного контенту. Основою успішності новинного контенту залишається орієнтація на правду у викладі та подачі інформації та її корисність для споживача. Здійснено короткий огляд вітчизняних засобів масової інформації, способів використання новинного контенту з власного досвіду роботи на УТН, парламентському телеканалі «Рада» та використання програмної концепції «потоку» (flow), що збирає разом програми широкого спектру тем і жанрів. Зосереджено увагу на засадах дослідження особливостей формування сучасного новинного контенту, впливу медіа та телерадіозасобів масової інформації в умовах здійснення соціальних комунікацій і формування громадянського суспільства. Доведено, що політика вітчизняних новин має будуватися на засадах інформаційної відкритості, прозорості. Модель громадянської культури є інформаційним базисом для визначення новинного контенту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурмака М. В. Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.08 / М. В. Бурмака ; КНУТШ. Ін-тут журналістики. — К., 2004. — 244 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність : підручн. / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. — К. : Центр вільної преси, 2012. — 352 с.

Нацрада хоче ввести нові норми щодо квот на телебаченні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ukranews.com/ua/news/538302-nacrada-khoche-vvesty-novi-normy-shhodo-kvot-na-telebachenni.

Нацрада хоче обмежити ведення політиками програм і передач на телебаченні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ukranews.com/ua/news/541062-nacrada-khoche-obmezhyty-vedennya-politykamy-program-i-peredach-na-telebachenni.

Норма українського законодавства про 50% квоти на вітчизняний продукт на ТБ суперечить європейському законодавству – експерти Ради Європи [Ел. ресурс]. — Режим доступу : https://ukranews.com/ua/news/451513-norma-ukrainskogo-zakonodavstva-pro-50-kvoty-na-vitchyznyanyy-produkt-na-tb-superechyt/journlib.univ.kiev.ua/BBC_Guidelines_Ukr.pdf.

Пам’ятаємо… [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=142271&cat_id=140366.

Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность / М. Прайс. — М. : МГУ, 2000. — С. 42.

Публічний звіт Голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка про підсумки роботивідомства в 2017 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=140762&cat_id=140761

Редакційні настанови Бі-Бі-Сі. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines

Csikszentmihalyi M. Flow: The psychology of optimal experience / Csikszentmihalyi M. — New York : Harper Collins Publishers, 1990. — Р. 67–72.

Editorial Guidelines [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines.

Jackson S. A. Factors influencing the occurrence of flow state in elite athletes / Jackson S. A. // Journal of Applied Sport Psychology. — 1995. — № 7. — Р. 138–166.

McQuail D. Mass Communication Theory / McQuail Denis. — 5th Edition. — London, 2005. — 575 p.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Федоренко, В. (2018). Телерадіомовлення як засіб соціальних комунікацій в Україні: формування новинного контенту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 23-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11773
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ