Основні тренди та конструкти постжурналістики

  • М. В. Бутиріна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: постжурналістика, медіатизація, аматорський контент, нелінійне медіаспоживання, інституціоналізація

Анотація

У статті розглядається феномен постжурналістики в його основних трендах та конструктах. Вказується на таке явище, як поява низки комунікаційних професій, пов’язаних із продукуванням контенту, який мімікрує під журналістські тексти, утім за характером є технологічним продуктом. Розкривається роль аматорського контенту для функціонування журналістики нового типу. Вказується на появу і закріплення форми нелінійного медіаспоживання. Обґрунтовується роль медіатизації для переходу журналістики на новий етап інституціонального циклу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александров П. Християнські основи журналістики [Електронний ресурс] / Павло Александров. — Режим доступу : http://novomedia.ua/node/992.

Бутырина М. Коммуникативный феномен Арсена Авакова [Электронный ресурс] / М. Бутырина // Inforesist. — 18.10.2014. — Режим доступа : https://inforesist.org/kommunikativnyj-fenomen-arsena-avakova/.

Газета «Сегодня» продолжает лидировать среди печатных изданий Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://www.segodnya.ua/ukraine/gazeta-segodnya-prodolzhaet-lidirovat-sredi-pechatnyh-izdaniy-ukrainy-619577.html.

Гатов В. Будущее журналистики // Амзин А. Как новые медиа изменили журналистику / Амзин А., Галустян А., Гатов В. — Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. — С. 206–267.

Горська К. О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соц. ком. / К. О. Горська. — К., 2016. — 449 с.

Журналістика та медіа : довідник / Зігфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; перекл. з нім. П. Демешко та М. Макєєв ; за заг. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с.

Калмыков А. А. Основы профессионального образования журналиста / А. А. Калмыков // Акценты. Новое в массовой коммуникации. — Воронеж, 2005. — Вып. 5–6 (55–56). — С. 61–66.

Колезев Д. Е. Журналистика и блоггинг: взаимодействие и взаимовлияние / Д. Е. Колезев // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. — 2010. — № 1 (71). — С. 31–40.

Коломиец В. П. Медиатизация как концепт / В. П. Коломиец // Теория и практика медиарекламных исследований. — М. : Аналит. центр «Видео Интернешнл», 2013. — 400 с.

Почепцов Г. Постжурналістика в сучасному світі [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. — Режим доступу : http://www.jimagazine.lviv.ua/anons2013/Pochepcov_Postzhurnalistyka_v_suchasnomu_sviti.htm.

Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://ru.espreso.tv/news/2017/12/14/top_20_polytycheskykh_blogerov_ukrayny_v_facebook_reytyng.

Das Slow Media Manifest [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.slow-media.net/manifest.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Бутиріна, М. (2018). Основні тренди та конструкти постжурналістики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 9-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11770
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ