Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів водню і дейтерію із плазми

  • Д. В. Гранкін Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
  • А. І. Бажин Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України, Харків
  • В. П. Гранкін Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
Ключові слова: водень, діод Шотткі, електронний канал, хіміко­електронне перетворення

Анотація

Розглянуто природу високоенергетичних електронів, що генеруються в тонких металевих плівках під дією водню з водневої плазми. Показано, що ефект пов’язаний з розміщенням енер гії реакції через електронний канал, а ймовірність цього процесу залежить від енергії елек тронного переходу в твердому тілі. Виявлено метод і розрахована ефективність неа діабатичного хімікоелектронного перетворення енергії (кілька десятків відсотків) в структурах для водневої економії на основі діода Шотткі.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Д. В. Гранкін, Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
с.н.с.
А. І. Бажин, Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України, Харків
с.н.с.
В. П. Гранкін, Приазовський державний технічний університет, Маріуполь
с.н.с.

Посилання

Nienhaus H. Electronic excitations by chemical reactions on metal surfaces // Surf. Sci. Rep. — 2002. — Vol. 45, Iss. 1–2. — P. 1–78.

Mildner B., Hasselbrink E., Diesing D. Electronic excitations induced by surface reactions of H and D on gold // Chem. Phys. Lett. — 2006. — Vol. 432, Iss. 1–3. — P. 133–138.

Гранки В. П. Фотодесорбция и фотоадсорбция атомов водорода на поверхности сульфидов // Письма в ЖТФ. — 1994. — Т. 20, вып. 14. — С. 27–31.

Гранкин В. П., Гранкин Д. В. Неадиабатическое хемоэлектронное преобразование энергии в гетероструктурах для водородной енергетики // Письма в ЖТФ. — 2015. —
Т. 41, вып. 24. — С. 29–36.

Nedrygailov I. I., Park J. Y. The nature of hot electrons generated by exothermic catalytic reactions // Chem. Phys. Lett. — 2016. — Vol. 645. — P. 5–14.

Тюрин Ю. И. // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1986. — Т. 9. — 115 с.
Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Гранкін, Д., Бажин, А., & Гранкін, В. (2017). Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів водню і дейтерію із плазми. Журнал фізики та інженерії поверхні, 2(2-3), 115 -. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/9574