Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різної психоґенези (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО)

  • Ярослав Володимирович Шпильовий Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів.
Ключові слова: Невротичні тривожно-депресивні розлади, психогенез, жінки, копінг-поведінка, механізми психологічного захисту.

Анотація

Серед найсерйозніших захворювань останніх років, від яких потерпає населення України, – дезадаптивні психічні стани. Найбільш схильні до їх виникнення родичі учасників бойових дій та внутрішньо переміщені особи, переважна більшість яких – жінки. Метою роботи було встановлення особливостей психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різної психоґенези. Хоча в обстежених встановлено достовірні розбіжності в розподілі неадаптивних копінгів, у цілому можна говорити про наявність напруження неадаптивних методів психологічного захисту та превалювання неадаптивних копінг-стратегій.
У той же час виявлено невикористаний адаптивний ресурс, на активізацію якого мають бути спрямовані психотерапевтичні впливи в комплексному лікуванні. З цією метою розроблено комплексну диференційовану систему спеціалізованої медичної допомоги жінкам з невротичними тривожно-депресивними розладами різної психоґенези, яка базується на даних цього дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослав Володимирович Шпильовий, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів.
Асистент кафедри психіатрії, психології та сексології.

Посилання

Гапонов К. Д. До проблеми патологічного взаємозв’язку посттравматичних стресових розладів та алкогольної залежності / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23,
вип. 3 (84). – С. 120–121.

Юр’єва Н. М. Гендероспеціфічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію (аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації) / Н. М. Юр’єва // Український вісник психоневрології. – Т. 22. – № 2 (79). – 2014. – С. 139–146.

Маркова М. В. Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії: об- ґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості / М. В. Маркова, К. А. Косенко // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 3 (80). – С. 69–73.

Марута Н. А. Восстановление социального функционирования – основная цель терапии депрессии / Н. А. Марута // Нейроnews. – 2013. – № 8 (53). – С. 16–20.

Карвасарский Б. Д. Клиническая психология: Учебник для вузов. – 4-е изд. – Питер, 2011. – 864 с.

Психологическая диагностика индекса жизненного стиля : пособие для психологов и врачей / [Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев, Е. Б. Клубова, др.] − Издательский центр Санкт-Петербургский научно-
исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, 2005. − 51 с.

Абдряхімова Ц. Б. Психологічні адаптаційні механізми в ґенезі непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу / Ц. Б. Абдряхімова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2014. – № 1 (33). – С. 70–77.

Исаева Е. Р. Особенности и проблемные зоны в структуре адаптационных ресурсов личности при социальной и психосоматической дезадаптации / Е. Р. Исаева, О. С. Дейнека // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. – 2009. – №3. – С. 42–47.

Залуцкий И. Л. Проблема копинг-поведения в работах отечественных и зарубежных исследователей / И. Л. Залуцкий, Л. М. Махнач // Онкологический журнал. – 2009. – Т. 3, №3(11). – С. 81–87.

Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни / Е. Р. Исаева. – СПб. : СПбГМУ, 2009. – С. 23–46.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Шпильовий, Я. (2017). Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різної психоґенези (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО). Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 111-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9317
Розділ
Медична психологія