Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу

  • Інна Романівна Мухаровська Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ.
Ключові слова: Онкологічні пацієнти, якість життя, психологічна допомога, психоонкологія.

Анотація

У цьому дослідженні було підтверджено, що онкопатологія суттєво знижує якість життя хворих, відображається на психоемоційному та фізичному стані, міжособистісних стосунках. На кожному з етапів протипухлинного лікування відзначалося погіршення параметрів якості життя, однак зі збільшенням тривалості хвороби негативний вплив прогресивно зростав. Найбільш ураженою сферою функціонування було фізичне та психічне благополуччя. Соматичне нездоров’я знижувало працездатність та можливості самообслуговування і незалежності у діях. Хвороба актуалізувала відчуття неповної особистісної та духовної самореалізації. Гендерний аналіз виявив, що у жінок з онкопатологією були нижчими показники психологічного благополуччя, у чоловіків – міжособистісної взаємодії, соціо емоційної та
суспільної підтримки. Отримані дані підкреслюють надзвичайну значущість психокорекції психоемоційної та гармонізації міжособистісної сфер як важливих компонентів психологічної допомоги, спрямованих на покращення якості життя онкологічних пацієнтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Романівна Мухаровська, Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ.
к.мед.н., лікар-психолог.

Посилання

Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 4. – С. 86–91.

Федоренко З. П. Рак в Україні 2013–2014 [Електронний ресурс] / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович та ін. ; ред. О. О. Колеснік. – К. : Національний інститут раку, 2015. – Режим доступу: http://www.ncru. inf.ua/publications/BULL_16/index.htm.

Psycho-Oncology / J. C. Holland, W. S. Breitbart, P. B. Jacobsen [et al.]. — Oxford University press, 2010. – 720 p.

Factors associated with depression and anxiety symptoms in family caregivers of patients with incurable cancer / R. D. Nipp, A. El-Jawahri, J. N. Fishbein [et al.] // Annual of Oncology. – 2016. – Vol. 27(8). – Р. 1607–1612.

Mutuality and specificity of mental disorders in advanced cancer patients and caregivers / K. Z. Bambauer, B. Zhang, P. K. Maciejewski [et al.] //Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. – 2006. – Issue 41, vol. 10. – Р. 819–824.

Савин А. И. Особенности психогенно обуслов- ленных психических расстройств и психологические характеристики онкологических больных при разных опухолевых локализациях (подход к проблеме) / А. И. Савин, Б. Ю. Володин // Наука молодых –EruditioJuvenium. – 2015. – № 3. – С. 82–86.

The Andersen Model of Total Patient Delay: a systematic review of its application in cancer diagnosis / F. Walter, A. Webster, S. Scott [et al.] // Journal of Health Services Research & Policy. – 2012. – Vol. 17(2). – P. 110–118.

Петелин Д. С. Феномен откладывания в онкологии / Д. С. Петелин, А. В. Лукин // Психические расстройства в общей медицине. – 2015. – № 2–3. – С. 40–53.

Psychological factors affecting oncology conditions / L. Grassi, B. Biancosino, L. Marmai [et al.] // Adv. Psychosom. Med. – 2007. – Vol. 27. – P. 57–71.

Family caregivers’ burden: A hospital based study in 2010 among cancer patients from Delhi / S. Lukhmana, S. K. Bhasin, P. Chhabra [et al.] // Indian Journal of Cancer. – 2015. – Vol. 52(1). – Р. 146–151.

Strategies to promote coping and resilience in oncology and palliative care nurses caring for adult patients with malignancy: a comprehensive systematic review / L. Gillman, J. Adams, R. Kovac [et al.] // JBI Database System Rev Implement Rep. – 2015. – Issue 12,
vol. 13(5). – P. 131–204.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Мухаровська, І. (2017). Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 91-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9312
Розділ
Медична психологія