Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом

  • Соломія Ігорівна Коломієць Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ.
Ключові слова: Підлітки, сколіоз, психоемоційні особливості, особистісні особливості.

Анотація

Метою дослідження було визначення характерних особливостей психоемоційної та особистісної сфери підлітків, які мають сколіотичні прояви різного ступеня вираженості. Для реалізації поставленого завдання було використано теоретико-методологічний аналіз проблеми, а також соціально-демографічний, статистичний і клініко-психологічний методи. Вибірка дослідження включала 169 осіб (85 дівчат і 84 юнаки) віком 14–16 років, у яких було діагностовано сколіоз різного ступеня. Аналіз отриманих даних дозволив виявити переважання у групах обстежених депресії різного ступеня тяжкості. При цьому встановлено, що у переважної більшості підлітків з III і IV ступенем сколіозу спостерігалися депресивні прояви помірного і важкого рівня. Встановлено також, що майже всі пацієнти цієї категорії мали низькі
показники за факторами «Оцінка», «Сила» і «Активність». Що стосується ставлення до хвороби, то в обстежених переважали дезадаптивні типи: сенситивний, неврастенічний, тривожний і меланхолійний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Соломія Ігорівна Коломієць, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ.
Аспірантка кафедри загальної і медичної психології та педагогіки.

Посилання

Гитт В. Д. Здоровый позвоночник. Лечение нарушений осанки и телосложения, сколиозов, остеохондрозов / В. Д. Гитт. – М. : ЦПФС «Единение», 2010. – 128 с.

Садовая Т. Н. Скрининг деформаций позвоночника у детей как компонент охраны здоровья населения / Т. Н. Садовая, И. А. Цыцорина // Политравма. – 2011. – № 3. – С. 23–28.

Михайленко Г. В. Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі / Г. В. Михайленко, В. Т. Рубан, Т. Г. Рубан // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 3. – С. 154–157.

Саломова Ф. И. Особенности физического развития школьников с нарушениями осанки / Ф. И. Саломова // Профилактическая и клиническая медицина. 2008. – № 4. – С. 48–50.

Dewald R. Spіnal Deformіtіes / R. Dewald. – Publіcatіon : Thіeme, 2011. – 861 p.

Сутула А. В. Ставлення батьків щодо розвитку порушень постави дітей / А. В. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 5 (2). – С. 131–135.

Хватова М. В. Лабильность нервной системы подростков и ее психологические и физиологические корреляты / М. В. Хватова, А. Д. Ноздрачев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 3, Биология. –2007. – № 3. – С. 54–64.

Weіnsteіn S. L. Adolescent іdіopathіc scolіosіs / S. L. Weіnsteіn // The Lancet. – 2008. – Vol. 371(9623). – P. 1527.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика / Д. Я. Райгородский. – М. : Бахрах-М, 2011. – 672 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Коломієць, С. (2017). Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 85-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9311
Розділ
Медична психологія