Удосконалення оцінки емоційного стану дітей із психофізичними порушеннями

  • Юлія Олександрівна Гончар ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпро.
Ключові слова: Емоційні особливості, діти з психофізичними порушеннями.

Анотація

На базі теоретичного й емпіричного вивчення емоційних особливостей дітей із аномаліями розвитку в зв’язку з недостатністю рухової сфери, із затриманим психічним розвитком конституціонального походження, а також з викривленим психічним розвитком (відповідно до класифікації психічного дизонтогенеза К. С. Лебединської та В. В. Лебединського, 2006) обґрунтовано новий підхід до оцінки емоційних особливстей таких пацієнтів та розроблено модель оцінки цього показника в дітей із психофізичними порушеннями. Модель включає комплекс досліджень функцій емоцій з позицій функціонування, обмежень життєдіяльності та факторів контексту і може бути важливою складовою для оцінки соціальної адаптації в рамках Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для дітей і підлітків. У статті представлені результати дослідження емоцій дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку з психофізичними порушеннями: емоційні особливості пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, затримкою психічного розвитку та розладами аутистичного спектра.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Олександрівна Гончар, ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпро.

Молодший науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах і психосоматичних розладах.

Посилання

Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : Эксмо, 2005. – 1136 с.

Лебединская К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский // Дефектология. – 2006. – № 3. – С. 15–27.

Saarni С. Emotional Development in Childhood / C. Saarni // Developmental Psychology. – 2011. – № 48. – Р. 679–688.

Романова З. А. Использование международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья при экспертизе детей и подростков / З. А. Романова, Л. Л. Науменко // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2014. – № 1. – С. 51–56.

Даценко І. Б. Принципи формування програми медико-психологічної реабілітації дітей із органічними ураженнями головного мозку / І. Б. Даценко, В. С. Спасібухова // Медична психологія. – Х., 2013. – № 4. – С. 7–11.

Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2007. – 288 с.

Кукуруза Г. В. Показники оцінки ефективності програм раннього втручання для дітей з порушеннями психомоторного розвитку / Г. В. Кукуруза // Медична психологія. – 2012. – № 2. – С. 47–49.

The International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICFCY) [Electronic Recourse] / Всемирная организация здравоохранения. – Женева : WHO Press, 2007. – 351 с. – Way of access : http://apps.who.int/iris/bitstre am/10665/43737/1/9789241547321_eng.pdf.

Кисова В. В. Практикум по псходиагностике / В. В. Кисова, И. А. Конева. – СПб. : Речь, 2006. – 352 с.

Рогов Є. І. Настільна книга практичного психолога : навч. посібник у 2-х т. / Є. І. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 384 с.

Статистична обробка даних / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. – К. : МІВВЦ, 2001. – 388 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Гончар, Ю. (2017). Удосконалення оцінки емоційного стану дітей із психофізичними порушеннями. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 79-84. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9310
Розділ
Медична психологія