Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні

  • Олена Володимирівна Боднар Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса.
Ключові слова: Психосоціальні чинники, психологічні особливості, вага новонароджених, патологія вагітності.

Анотація

Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки призводять до змін в її психологічному стані, особливо при обтяженій патологією вагітності. Оскільки матір і дитина є одним цілим, вплив негативних чинників соціального, психологічного чи соматичного характеру відображається на плоді. Одним з показників благополуччя і доношеності дитини є її вага при народженні. У статті розглядається вплив психосоціальних і психологічних показників вагітної жінки на вагу тіла їхньої новонародженої дитини. Під час дослідження виявлено зворотній зв’язок з масою тіла новонародженої дитини, тобто більша маса спостерігається у новонароджених, чиї матері дезадаптовані у соціально-психологічному плані. У психосоціальному плані з більшою масою тіла народжуються діти у жінок, які не задоволені стосунками зі своїми родичами, своїм матеріальним станом та з середньо-спеціальною освітою. У психологічному плані з більшою масою тіла народжуються діти у жінок, які виражали протестні тенденції, асоціювали свої пологи зі спокоєм та проявляли протест стосовно пологів. З найменшою вагою народжувались діти, чиї матері сприймалисвої пологи як акт, пов’язаний з фізичним дискомфортом. Отже соціально-психологічний стан вагітної жінки впливає на майбутню дитину.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Володимирівна Боднар, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса.
Аспірантка.

Посилання

Арина Г. А. Особенности развития эмоционально- ценностного отношения к ребенку у женщин с отягощенной беременностью / Г. А. Арина, Е. Б. Айвазян, М. В. Маклакова // Дефектология. – 2003. – № 4. – С. 59–66.

Филипова Г. Г. Психология материнства / Г. Г. Филипова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – 234 с.

Перинатальная психология и психиатрия : 2 т. / под ред. Н. Н. Володина, П. И. Сидорова. – М. :Академия, 2009. – 304 с.

Абрамченко В. В. Психосоматическое акушерство / В. В. Абрамченко. – СПб. : СОТИС, 2001. – 320 с.

Простомолотов В. Ф. Пограничные психические расстройства у женщин / В. Ф. Простомолотов // Пограничная психиатрия: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : ВМВ, 2009. – 452 с.

Молохов А. Н. Очерки гинекологической психиатрии / А. Н. Молохов. – Кишинев, 1962. – 137 с.

Айламазян Э. К. Акушерство. Учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян. – СПб. : СпецЛит, 2014. – 543 с.

Гроф С. Путешествие в поисках себя / С. Гроф. – М. : АСТ, 2008. – 352 с.

Badinter E. L’amour en plus: Histoire de l’amour maternel / E. Badinter. – Paris, 1980. – 371 p.

Митина М. А. Влияние психологического здоровья матери на становление психики ребёнка / М. А. Митина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5. – С. 62–67.

Собчик Л. Н. СМИЛ Стандартизированный многофакторный метод исследования личности / Л. Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2009. – 224 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Боднар, О. (2017). Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 74-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9309
Розділ
Медична психологія