Особливості мотиваційних розладів хворих на просту форму шизофренії з атиповою клінічною структурою

  • Олексій Валентинович Мосейко Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя.
Ключові слова: Проста форма шизофренії, клінічна атипія, агресія.

Анотація

З метою визначення рівня і структури агресивних реакцій серед хворих на просту форму шизофренії з різним рівнем атипії клініко-психопатологічної симптоматики обстежено 100 хворих з використанням опитувальника агресивності Басса–Дарки. Концептуальною основою аналізу контингенту виступила різнорідність клінічної картини у хворих у межах діагностичної рубрики простої форми шизофренії. Під час дослідження пацієнтів було розподілено на 4 рівні атиповості клінічних проявів: 0 рівнем вважалися ізольовані негативні симптоми, I рівнем – психопатоподібні симптоми, II рівнем – псевдоневротичні, III – псевдопараноїдні. У результаті дослідження було виявлено, що для хворих з типовим перебігом простої форми шизофренії специфічними є високі показники підозрілості і почуття провини; для хворих із І рівнем атипії клініко-психопатологічної симптоматики характерне посилення фізичної, опосередкованої і вербальної агресії; для хворих з ІІ рівнем атипії – збільшення підозрілості і почуття провини; для хворих з ІІІ рівнем атипії – підвищений ступінь підозрілості, фізичної та опосередкованої агресії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Валентинович Мосейко, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя.

Аспірант кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології.

Посилання

Ванюшина Е. А. Диагностические сложности и возможные пути коррекции дезадаптации, возникшие вследствие простой шизофрении / Е. А. Ванюшина, О. В. Поплавская, Н. А. Черная // Фармация и фармакология. – 2015. – Т. 3, № 1. – С. 29–30.

Rittmannsberger H. The diagnosis «schizophrenia»: past, present and future / H. Rittmannsberger // Psychiatr Danub. – 2012. – № 24 (4). – P. 408–414.

Кожина А. М. Современные подходы к реабилитации больных шизофренией / А. М. Кожина, В. Е. Кришталь, Е. И. Сухоиванова // Таврический журнал психиатрии. – 2012. – Т. 16, №2 (59). – С. 36.

Коростий В. И. Современные подходы к антипсихотической терапии в системе лечения и реабилитации пациентов с шизофренией / В. И. Коростий, С. М. Ординанс, М. Ю. Григорчук // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, № 1 (70). – С. 46–47.

Михайлов Б. В. Проблема шизофрении в современной психиатрии / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов // Мужское здоровье и гендерная медицина. – 2013. – №1 (01). – С. 14–29.

Михайлов Б. В. Сучасний стан проблеми шизофренії / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т. 18, № 4 (65). – С. 39–47.

Jablensky A. The diagnostic concept of schizophrenia: its history, evolution, and future prospects / A. Jablensky // Dialogues Clin Neurosci. – 2010. – № 12 (3). – P. 271–287.

Чабан О. С. Шизофренія з позиції постпсихіатрії / О. С. Чабан // Здоровя України. – 2012. – №3. – С. 53.

Reiko K. Simple schizophrenia revisited: Its schizophrenic body image deviation / K. Reiko, N. Yuya, M. Nobuaki // Open Journal of Psychiatry. – 2012. – № 2. – P. 370–373.

Tandon R. The nosology of schizophrenia: toward DSM-5 and ICD-11 / R. Tandon // Psychiatr Clin North Am. – 2012. – № 35 (3). – P. 557–569.

Buss, A. H. An inventory for assessing different kinds of hostility. / A. H. Buss, A. Durkee // Journal of Consulting Psychology. – 1957. – №21. – P. 343-349.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Мосейко, О. (2017). Особливості мотиваційних розладів хворих на просту форму шизофренії з атиповою клінічною структурою. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 29-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9302
Розділ
Психіатрія