Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню

  • Юрій Ігорович Романенко ДЗ «Луганський державний медичний університет» https://orcid.org/0000-0002-5193-4810
  • Ірина Анатолівна Григорова Харківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0002-2644-9880
  • Володимир Ігорович Романенко Інститут сімейної медицини, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-0014-9660
  • Ірина Юріївна Романенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-0604-0156
  • Ігор Володимирович Романенко ДЗ «Луганський державний медичний університет» https://orcid.org/0000-0001-5724-8064
Ключові слова: мігрень, тривога, депресія, вегетативні розлади, диссомнічні порушення

Анотація

Мігрень є другою за частотою (після головного болю) напруги та займає третє місце
серед всіх хвороб, які призводять до втрати працездатності серед чоловіків і жінок у віці до 50 років.

Метою роботи було вивчення поширеності та вираженості проявів тривоги, депресії, вегетативних та диссомнічних порушень у пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню.

Матеріал та методи. Було обстежено 31 пацієнта з діагнозами мігрень без аури (МбА) (група I, n = 20) та хронічна мігрень (ХМ) (група II, n = 11). Контрольну групу склали 30 здорових випробовуваних. Проведено клініко-неврологічне обстеження, експериментально-психологічні методи включали тест Спілбергера, тест Бека, опитувальник для визначення вегетативних порушень, анкету бальної оцінки суб’єктивних характеристик сну.

Результати. У пацієнтів з МбА та ХМ переважали високі рівні реактивної (РТ) та особистісної (ОТ) тривоги, депресії, вегетативних розладів та порушень сну, в порівнянні зі здоровими випробуваними. У хворих з ХМ, в порівнянні з пацієнтами з МбА, частіше зустрічалися високі рівні РТ (в 1,62 рази), ОТ (в 1,26 рази), суб’єктивні ознаки депресивного настрою (в 1,21 рази), порушення сну (в 1,36 разів), що може розглядатися як фактор хронізації ГБ. В обох клінічних групах виявлені статистично значущі позитивні кореляції між показником депресії Бека та показником ОТ, у пацієнтів з МбА наявний негативний кореляційний зв'язок між показником якості сну та показником вегетативної дисфункції і показником депресії Бека.

Висновки. Для пацієнтів з МбА та ХМ характерні достовірно більш високі показники РТ та ОТ, депресії, більш виражені ознаки вегетативної дисфункції та розлади сну в порівнянні зі здоровими випробуваними. Виявлені психовегетативні розлади частіше зустрічаються та більш виражені у хворих з ХМ в порівнянні з пацієнтами з МбА. Визначення психовегетативного стану у представленої категорії пацієнтів дозволить індивідуалізувати підхід до ведення та своєчасно розробити в разі потреби корегуючи та реабілітаційні заходи, які будуть запобігати хронізації ГБ та сприяти підвищенню якості життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // The Lancet. – Vol. 390(10100). –P.1211-1259.

Headache Classification Subcommittee of the IHS. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition // Cephalalgia. – 2018. – Vol. 38(1) – P.1–211.

Saylor D,Steiner TJ. The Global Burden ofHeadache / D. Saylor,TJ.Steiner // Semin Neurol. 2018. – Vol. 38, № 2. – Р.182-190. doi: 10.1055/s-0038-1646946. Epub 2018 May 23.

WorldHealthOrganization (WHO). Headache disorders. WHO fact sheet 277. Updated April 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/ Accessed February 21, 2018.

Осипова В.В. Первичные головные боли / В.В. Осипова, Г.Р. Табеева. - М.: Пагри-Принт, 2007. 58 с.

Odegard S.S. Associations between sleep disturbance and primary headaches: the third Nord-Trandelag Health Study / S.S. Odegard, M. Engstrom, T. Sand [et al.] // J. Headache Pain. – 2010. – Vol. 11, № 3. – P. 197-206.

Palacios-Ceña M. The association of headache frequency with pain interference and the burden of disease is mediated by depression and sleep quality, but not anxiety, in chronic tension type headache / M Palacios-Ceña, JJ Fernández-Muñoz, M Castaldo[et al.] //J Headache Pain. – 2017. –Vol. 18, № 1. – Р. 19. doi: 10.1186/s10194-017-0730-5.

Boardman H.F. Psychological, sleep, lifestyle, and comorbid associations with headache / H.F. Boardman, E. Thomas, D.S. Millson, P.R. Croft // Headache. – 2005. – Vol. 45, № 6. – P.657-669.

Lin YK. Associations Between Sleep Quality and Migraine Frequency: A Cross-Sectional Case-Control Study / YK Lin, GY Lin, JT Lee[et al.] // Medicine (Baltimore). – 2016. - Vol. 95, № 17. – e3554. doi: 10.1097/ MD.0000000000003554.

LlopSM. Increased prevalence of depression and anxiety in patients with migraine and interictal photophobia / SMLlop, JE Frandsen, KBDigre[et al.] // J Headache Pain. – 2016. - Vol. 17. – Р. 34. doi: 10.1186/s10194-016-0629-6.

BensenorI.M. Headache complaints associated with psychiatric comorbidity in a population-basedsample/ Bensenor, L.F. Tofoli, L. Andrade // BrazJMedBiolRes. – 2003. – Vol. 36. – P. 1425-32.

Cao M. Personality traits in migraine and tension-type headaches: a five-factor model study / M. Cao, S. Zhang, K. Wang // Psychopathology. – 2002. – Vol.35. – P. 254-8.

Esme Fuller-Thompson. Untangling the Associations Between Migraine, Pain, and Anxiety / Fuller-Thompson Esme, Jayanthikumar Janany, Agbeyaka K. Senyo // Headache. – 2017. - Vol. 57, № 3. – Р. 375 – 390.

PeresMFP. Anxiety and depression symptoms and migraine: a symptom-based approach research / MFP Peres, JPP Mercante, JPP Tobo PR[et al.] // J Headache Pain. – 2017. - Vol.18, № 1. – Р.37. doi: 10.1186/s10194-017-0742-1.

Breslau N. Comorbidity of migraine and depression: investigating potential etiology and prognosis / N. Breslau, R.B. Lipton, W.F. Stewart // Neurology. – 2003. – Vol.60.–P. 1308-12.

Mongini F. Personality traits, depression and migraine in women. A longitudinal study / F. Mongini, R. Keller, A. Deregibus // Cephalalgia. – 2003. – Vol. 23. – P. 186-92.

Leistad R.B. Stress induced pain and muscle activity in patients with migraine and tension type headache / R.B. Leistad, T. Sand, R.H. Westgaard et al // Cephalgia. – 2006. – Vol. 26 (1). – P. 64–73. doi: 10.1111/j.1468-2982.2005.00997.x.

ColmanIan. Migraine Headache and Risk of Selfharm and Suicide / Ian Colman, Mila Kingsbury, Jitender Sareen et al // Headache. – 2016. – Vol. 56, №1. –P. 132 –

MerikangasK.R. Migraineandpsychopathology. Results of the Zurich cohort study of young adults / K.R. Merikangas, J. Angst, H.Isler // Arch Gen Psychiatry. – 1990. – Vol. 47. – P.849-53.

Ханин Ю.Л. Исследование тревоги в спорте // Вопр. психологии. - 1978. – №6. – С.72-75.

Beck A.T. An inventory for measuring depression / A.T. Beck, C.H. Ward, M. Mendelson [et al.]// Arch Gen Psychiatry. – 1961. – Vol. 4. – P. 561–571.

Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение / под редакцией А.М.Вейна. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. – 752с.

Вейн А.М. Синдром апноэ во сне и другие расстройства дыхания, связанные со сном: клиника, диагностика, лечение. / А.М. Вейн, Т.С. Елигулашвили, М.Г. Полуэктов. – М.: Эйдос Медиа, 2002. – 310 с.

Опубліковано
2019-07-11
Як цитувати
Романенко, Ю., Григорова, І., Романенко, В., Романенко, І., & Романенко, І. (2019). Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без аури та хронічною мігренню. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 31-37. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-05
Номер
Розділ
Неврологія