ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ І ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ СТРЕС-ПОТЕНЦУЮЧИХ ФАКТОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СТРЕСОВОГО РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

  • Тетяна Петрівна Яворська Харківська обласна клінічна лікарня – центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України
Ключові слова: цереброваскулярна патологія, стресовий ризик, стрес-потенцюючі чинники

Анотація

З метою оцінки особливостей впливу поведінкових і психоемоційних стрес-потенцуючих факторів в залежності від рівня вразливості до стресу у хворих з цереброваскулярною патологією в динаміці її розвитку для визначення мішені медико-психологічної допомоги даному контингенту було обстежено 383 пацієнта з цереброваскулярної патологією різного ступеня прояву (основна група ): від високого ризику розвитку захворювання внаслідок наявності факторів кардіоваскулярного ризику до судинної патології в анамнезі. У дослідження були включені 122 пацієнта, що характеризувалися наявністю серцево-судинних захворювань з високим ризиком розвитку цереброваскулярної патології (група 1); 134 пацієнта з клінічними проявами цереброваскулярної патології у вигляді минущих ішемічних атак в анамнезі (група 2) і 127 пацієнтів, які перенесли ішемічний мозковий інсульт (група 3). Критеріями включення для учасників дослідження були: високий ризик або клінічно розгорнута картина цереброваскулярної патології, що розвинулися на тлі серцево-судинних захворювань у вигляді гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, верифіковані клініко-лабораторним методом; відсутність психіатричного та наркологічного анамнезу, порушень свідомості і психотичних станів на момент огляду. Критеріями виключення виступали: наявність в анамнезі психічних і поведінкових розладів, важкої супутньої соматичної патології (стану декомпенсації), виражених соматичних захворювань (крім серцево-судинної та цереброваскулярної патології), перребіг яких може вплинути на психічний стан пацієнтів. В результаті роботи виявлено більш високий рівень стресового навантаження у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком і цереброваскулярною патологією в порівнянні з умовно здоровими обстеженими, що свідчить про прогностично більшу стресову уразливость цієї категорії пацієнтів і звертає увагу на важливість ролі стресу в розвитку хвороби. У генезі (психо) соматичних порушень важливу роль відігравали поведінкові і психоемоційні фактори з переважанням останніх у розвитку патології. Велике значення стресу для цереброваскулярної патології вказує на необхідність медикопсихологічної допомоги в лікуванні таких хворих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cardiovascular Health in Anxiety or Mood Problems Study (CHAMPS): study protocol for a randomized controlled trial / J. Tully Phillip, A. Turnbull Deborah, D. Horowitz John [et al.] // Trials. – 2016. – Vol. 17. – doi: 10.1186/s13063-015-1109-z

Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине / Т. С. Мищенко // Укр. вісн. психоневрології. – 2017. – Т. 25, вип. 1 (90). – С. 22–24.

WHO Mental health in the workplace Information Sheet (updated September 2017). – 2017.

Comorbidity Factors and Brain Mechanisms Linking Chronic Stress and Systemic Illness / V. Duric, S. Clayton, M. L. Leong, Li-L. Yuan // Neural Plast. – 2016. – URL: 5460732. Published online 2016 Feb 8. – doi: 10.1155/2016/5460732

Anxiety, Stress-Related Factors, and Blood Pressure in Young Adults / N. Mucci, G. Giorgi, S. De P. Ceratti [et al.] // Front Psychol. – 2016. – Vol. 7. – URL: 1682. Published online 2016 Oct 28. – doi: 10.3389/fpsyg.2016.01682

Charting the perfect storm: emerging biological interfaces between stress and stroke / G. Kronenberg, J. Schöner, C. Nolte [et al.] // Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. – 2017. – Vol. 267 (6). – P. 487–494. – URL: Published online 2017 Apr 9. – doi: 10.1007/s00406-017-0794-x

Стрес і хвороби системи кровообігу: посіб.; за ред. В. М. Коваленко, В. М. Корнацького. – К.: В. Ю. Коломішин, 2015. – 352 с.

Perceived Stress Is Associated With Subclinical Cerebrovascular Disease in Older Adults / T. Aggarwal Neelum, J. Clark Cari, L. Beck Todd [et al.] // Am J. Geriatr Psychiatry. – 2014. – Vol. 22 (1). – URL: 10.1016/j. jagp.2012.06.001. Published online 2013 Jan 9. – doi 10.1016/j.jagp.2012.06.001

Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия. Специализированный выпуск. – 2008. – № 243. – С. 71–74.

Känel R. Acute mental stress and hemostasis: when physiology becomes vascular harm / R. Känel // Thromb Res. – 2015. – Vol. 135, Suppl 1. – P. 52–55. – doi: 10.1016/S0049-3848(15)50444-1

Bossé S. Childhood Trauma, Perceived Stress, and Hair Cortisol in Adults With and Without Cardiovascular Disease / S. Bossé T. , Stalder, B. D’Antono // Psychosom Med. – 2018. – Vol. 80 (4). – P. 393–402. – URL: Published online 2018 Mar 7. – doi: 10.1097/ PSY.0000000000000569

Vaccarino V. Behavioral, emotional and neurobiological determinants of coronary heart disease risk in women / V. Vaccarino, J. Bremner Douglas // Neurosci Biobehav Rev. – 2017. – Vol. 74. – P. 297–309. – doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.04.023

Njomboro Progress. Social Cognition Deficits: Current Position and Future Directions for Neuropsychological Interventions in Cerebrovascular Disease // Behav Neurol. – 2017. – URL: 2627487. Published online 2017 Jul 3. – doi: 10.1155/2017/2627487

Smoking History, and Not Depression, is Related to Deficits in Detection of Happy and Sad Faces / K. K. Meyers, N. A. Crane, R. O’Day [et al.] // Addict Behav. – 2015. – Vol. 41. – P. 210–217. – URL: Published online 2014 Oct 23. – doi: 10.1016/j.addbeh.2014.10.012 15. Психодиагностика стресса: практикум; сост. Р. В. Куприянов, Ю. М. Кузьмина. – Казань: КНИТУ, 2012. – 212 с.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Яворська, Т. (2018). ВПЛИВ ПОВЕДІНКОВИХ І ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ СТРЕС-ПОТЕНЦУЮЧИХ ФАКТОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СТРЕСОВОГО РИЗИКУ У ПАЦІЄНТІВ З ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 124-129. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-17
Розділ
Медична психологія