СТАН ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ВОЛОНТЕРІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНА З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ.

  • Маріанна Владиславівна Маркова професор кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти
  • Слава Юріївна Глаголич сихолог Закарпатського обласного наркологічного диспансеру
Ключові слова: волонтери, бойові дії, депресія

Анотація

З метою ідентифікації клінічних проявів властивої волонтерам дезадаптації і виділення мішеней її психокорекції було проведено дослідження особливостей стану психоемоційної сфери у волонтерів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням військових в зоні бойових дій. Було обстежено 147 осіб, які займалися волонтерською діяльністю, пов'язаною із забезпеченням військових в зоні бойових дій не менше 1 року. Серед обстежених було 108 жінок і 39 чоловіків. За допомогою опитувальника «Оцінка професійної дезадаптації» А. Н. Родіной в адаптації М. А. Дмитрієвої була проведена оцінка проявів дезадаптації у волонтерів, що дозволило визначити варіативність вираженості ознак дезадаптації: від легких порушень до станів, виникнення яких вимагає втручання фахівців з метою зниження негативного ефекту. При дослідженні стану психоемоційної сфери волонтерів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням військових в зоні бойових дій, виявлено ознаки депресивного реагування різного ступеня вираженості, достовірно більш поширені, ніж у вибірці звичайних людей. Це свідчить про те, що волонтерська діяльність несе в собі потенційні ризики розвитку психоемоційних порушень. Також встановлено взаємозв'язки депресивних проявів з особливостями дезадаптації і рівнем емоційного вигорання волонтерів. Для розуміння патогенезу цих станів і виділення мішеней їх психокорекції проведено аналіз клінічного змісту виявлених депресивних проявів у обстежених. Отримані дані були нами враховані при розробці заходів психологічної корекції і психопрофилактичної підтримки волонтерів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням військових в зоні бойових дій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Матяш М. М. Українське волонтерство – явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом / М. М. Матяш. – URL: www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomuzavdacuemo-suverenitetom.html
2. Сидоренко О. О. Волонтерський рух у світі та в Україні / О. О. Сидоренко // Актуальні проблеми психології. – 2016. – Т. 10, вип. 28. – URL: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/ tom-10/vipusk-28-v-10-mua
3. Матяш М. М. Українське волонтерство – явище унікальне, але не без проблем / М. М. Матяш. – URL: https:// www.ukrinform.ua/rubric-society/2342731-ukrainskevolonterstvo-avise-unikalne-ale-ne-bez-problem.html
4. Світовий рейтинг благодійності World giving index 2015. – URL: https://www.cafonline.org/about-us/ publications/2015-publications/world-giving-index-2015
5. Волонтери втомилися. – URL: http://gk-press. if.ua/volontery-vtomylysya/
6. Добровольці і волонтери. Чи допомагають армії на третій рік війни. – URL: http://espreso.tv/ article/2016/06/10/dobrovolci_i_ volontery_chy_ lyshyvsya_entuziazm_na_tretiy_rik_viyny
7. Українські волонтери: втома від війни і друге дихання. – URL: http://socportal.info/2016/08/17/ukrayinski-volonteri-vtoma-vid-vijni-i-druge-dihannya.html
8. Волонтерство: небезпечна втома. – URL: http://sp.lvivport.com/lvivnews/n/31063
9. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учеб. пособие; под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – С. 147–151.
10. Шкалы для оценки депрессии; под ред. А. Б. Смулевича. – М., 2005. – 22 с.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Маркова, М., & Глаголич, С. (2018). СТАН ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ВОЛОНТЕРІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 93-100. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-13
Розділ
Медична психологія