ДЕЯКІ КЛІНІКО-ТЕРАПЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛКОГОЛЬНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЙ

  • Володимир Іванович Пономарьов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2513-3187
  • Тетяна Миколаївна Рощупкіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Олександр Миколайович Міщенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: алкоголізм, алкогольна енцефалопатія, когнітивні порушення

Анотація

У статті зазначено, що алкоголізм для сучасного суспільства виступає значною медико-соціальною проблемою через прогресуюче збільшення поширеності даної патології у всьому світі; тенденції до його значного омолодження і великих економічних, медичних, соціальних та інших громадських втрат, що наносяться суспільству даним захворюванням. Стаття розкриває основні прояви клінічної картини алкогольної залежності, яку становить психо-неврологічна симптоматика. Також надані клінічні і терапевтичні особливості однієї з найбільш значущих проблем сучасної психоневрології - алкоголізму і алкогольної енцефалопатії. На основі літературних даних показані загальні принципи виникнення цієї патології, описані її основні клінічні форми з характеристикою провідних симптоматичних проявів, розкрито основні терапевтичні принципи втручання в цю проблему.

Констатовано, що при проведенні терапії гострої алкогольної енцефалопатії обов'язково повинні враховуватися етіологічні фактори і супутня соматична патологія. При цьому встановлено, що базовими етіологічнимиі механізмами впливу є: - посилення мікроциркуляції і поліпшення метаболізму головного мозку (застосовують кавінтон, трентал, танакан, стугерон, ноотропіл, енцефабол і ін.); - інгібування агрегації тромбоцитів і еритроцитів (використовують антиагреганти - курантіл, ацетилсаліцилову кислоту та ін.); - проведення гіполіпідемічної (клофібрат, фенофібрат, нікотинова кислота та ін.) і антигіпертензивної терапії (застосування інгібіторів АПФ (ренітек, енап і ін.), антагоністів Са (фіноптин і ін.) і бета-блокаторів (атенолол та ін.)); - корекція психо-емоційних проявів (використання транквілізаторів, антидепресантів і анксіолітиків); - редукція психічних розладів (застосування пептидних біостимуляторів - кортексин, тимоген, епіталамін.

Проведена робота дозволила зробити висновок, що клініко-етіологічні прояви, терапевтичні механізми, типи перебігу та інші особливості алкогольних енцефалопатій, а також питання різних порушень діяльності центральної нервової системи, особливо вищих психічних функцій при зловживанні алкоголем і алкогольвмістними  речовинами є вкрай важливими і актуальними для сучасної психоневрології та наркології проблемами

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Соколик Е. П. Фармакокоррекция нейропептидами нитрозирующего стресса и неврологических нарушений при экспериментальной алкогольной интоксикации / Е. П.Соколик, А. Н. Егоров // Материалы XII-ой открытой итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке», 30 марта – 1 апреля 2011 года г. Киров. – Киров: КГМА, 2011. – С. 82

Ютен К. Что такое наркологическое заболевание / К. Ютен // Наше здоровье: журн. Американского союза здравоохранения. – 2001. – Т. 9, № 1. – С. 4–8.

Огурцов П. П. Острые отравления этиловым спиртом. Злоупотребление алкоголем в России и здоровье населения. Острые отравления этиловым спиртом и его сурогатами: инф. материалы и рек. для врачей / П. П. Огурцов, В. П. Нужный. – М., 2000. – С. 113–155.

Савельев, Д. В. Сравнительная характеристика синдрома отмены у больных алкоголизмом в г. Москве в 1965, 1985, 2005 гг. / Д. В. Савельев, Е. М. Новиков, А. Н. Булатников // Вопр. наркологии. – 2007. – № 3. – С. 33–43.

Медико-социальные и экономические последствия злоупотребления алкоголем в Российской Федерации / Е. А. Кошкина, Н. И. Павловская, Р. И. Ягудина [и др.] // Информационно-аналитический сб. «Социальные аспекты здоровья населения». – М., 2010. – С. 2.

Павлова Т. М. Частота выявления соматической патологии при алкогольной зависимости / Т. М. Павлова, О. Ж. Бузик, М. А. Иванова // Социальные аспекты здоровья населения. – 2010. – С. 1–5.

Гофман А. Г. Клиническая наркология / А. Г. Гофман. – 2-е изд. – М.: Медицинское информационное агентство, 2017. – 376 с.

Чирко В. В. Очерки клинической наркологи / В. В. Чирко, М. В. Демина. – М.: Медпрактика, 2002. – 238 с.

Иванец Н. Н. Алкоголизм: рук-во для врачей / Н. Н. Иванец. – М.: Медицинское информационное агентство, 2011. – 856 с.

Алкогольная и наркотическая зависимость: практич. рук-во для врачей / Г. М. Энтин, А. Г. Гофман, А. П. Музыченко, Е. Н. Крылов. – М.: Медпрактика-М, 2002. – 328 с.

Петушков Е. Р. Своеобразие клиники и особенности течения хронического алкоголизма у больных позднего возраста / Е. Р. Петушков // Неотложные состояния в наркологи: под ред. проф. Б. Д. Цыганкова. – М.: Медпрактика-М, 2002. – С. 35–38.

Принципы лечения психотропными средствами больных эндогенными заболеваниями, сочетающимися с алкоголизмом: пособ. для врачей / А. Г. Гофман, Н. В. Александрова, А. В. Граженский [и др.].— М., 1997. – 24 с.

Erickson С. К. Review of neurotransmitters and their role in alcoholism treatment / С. К. Erickson // Alcohol & Alcoholism. – 1996. – Vol. 13, Suppl. 1. – P. 5–11.

Буров Ю. В. Возможное значение эндогенной опиатной системы в формировании влечения к алкоголю / Ю. В. Буров, В. Н. Жуков, С. А. Борисенко // Нейрофизиология. – Л., 1980. – С. 28–29.

Музыченко А. П. Ноотропные препараты в психиатрической практике / А. П. Музыченко // Труды VI Российского национального конгресса «Человек и лекарство».— М.: ГОЭТАР Медицина, 1999. – С. 345–358.

Sowers W. Psychotropic medication management in persons with co-occurring psychiatric and substance use disorders / W. Sowers, Sr. Golden // J. Psychoact. Drugs. – 1999. – Vol. 31, № l. – P. 59–70.

Малин Д. И. Побочное действие психотропных средств / Д. И. Малин.— М.: Вузовская книга, 2000. – 208 с.

Винникова М. А. Течение наркологических заболеваний в позднем воздасте / М. А. Винникова // Депрессия в наркологии. Особенности клиники и терапии алкогольной зависимости у больных пожилого возраста. – 2003. – С. 2–7.

Шабанов П. Д. Основы наркологии / П. Д. Шабанов. – СПб.: «Лань», 2002. – 555 с.

Винниковой. – 2008. – 720 с.

Иванец Н. Н. Современная концепция терапии наркологических заболеваний / Н. Н. Иванец // Вопр. наркологии. – 2013. – № 1. – С. 108–118.

Иванец Н. Н. Лечение алкогольной зависимости / Н. Н. Иванец, М. А. Кинкулькина // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2001. – Т. 3, №. 3. – С. 80–82.

Alwan А. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol / А. Alwan // Доклад ВОЗ. – 2010. – 48 с.

Шишонкова О. Н. Клинико-патогенетические и терапевтические аспекты алкогольных энцефалопатий / О. Н. Шишонкова // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2012. – № 1 (21). – С. 102–107.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Пономарьов, В., Рощупкіна, Т., & Міщенко, О. (2018). ДЕЯКІ КЛІНІКО-ТЕРАПЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛКОГОЛЬНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЙ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 66-71. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-09
Розділ
Наркологія

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)